MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA – Aviz de mediu

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Elaborare studiul de fezabilitate și Plan Urbanistic Zonal conform legii nr. 350/2001 actualizată pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare infrastructura educațională specifică învățămantului primar și gimnazial în cartierul Bună Ziua- Studiu de fezabilitate și PUZ” propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, nr. FN, judetul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z poate fi consultată la sediul MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, strada Calea Moților, nr. 3, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00 și vineri intre orele 8,00-13,00, din data 17.05.2023. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, pana la data de 04.06.2023, la APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut