MS: Măsuri pentru facilitarea accesului ONG-urilor în unitățile de psihiatrie

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a semnat, joi, 27 mai, un ordin prin care sunt modificate o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul sănătății mintale sau al protecției drepturilor omului, în vederea facilitării accesului acestora în unitățile de psihiatrie sau în centrele de recuperare și reabilitare.

Astfel, pentru obținerea autorizației de vizitare a unităților de psihiatrie sau centrelor de recuperare și reabilitare, organizația neguvernamentală trebuie să aibă în statut, printre obiective, domeniul sănătății mintale sau al drepturilor omului, să dovedească faptul că a desfășurat activități în aceste domenii, iar pentru reprezentanții organizației este solicitată experiența în aceste domenii, în locul vechimii ca angajat al organizației. Totodată – informează Ministerul Sănătății -, aceștia trebuie să facă dovada absolvirii unei instituții de învățământ superior, adăugându-se, pe lângă domeniile existente, și domeniile socio-uman, pedagogie și psihopedagogie.

Pentru a crea un cadru organizat al vizitelor, acestea vor fi efectuate de unul, până la cinci reprezentanți ai organizației neguvernamentale, iar autorizația se va emite nominal pentru reprezentanții fiecărei organizații și va permite acces liber în toate unitățile de psihiatrie și în centrele de recuperare și reabilitare timp de un an.

„Pentru a preveni abuzurile sau accesul unor persoane fără experiență în cadrul unităților de psihiatrie, s-a introdus și obligativitatea ca președintele sau directorul organizației neguvernamentale să declare pe propria răspundere că persoanele pentru care se solicită accesul în cadrul serviciilor specializate de sănătate mintală au fost instruite privind scopul vizitei și că vor manifesta o conduită profesională care respectă și promovează valorile și drepturile persoanelor vulnerabile în beneficiul cărora se efectuează monitorizările” – precizează Ministerul Sănătății.

Conform aceleiași surse, scopul vizitelor de monitorizare este „de a observa modul în care sunt respectate drepturile omului în instituțiile în care se află internate persoane cu probleme de sănătate mintală și/sau cu dizabilități mintale și psihice, de a informa autoritățile responsabile asupra constatărilor efectuate și, după caz, de a oferi informare și sprijin personalului și pacienților în vederea apărării și promovării drepturilor omului”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut