Modernizări apreciabile în comuna Cătina

Zilele trecute s-a desfășurat, la Cătina, ședința de lucru a unităților administrativ – teritoriale asociate în Microregiunea de Dezvoltare Câmpia Transilvaniei, prilej cu care s-au analizat problemele curente ce preocupă conducerile administrațiilor publice din acest areal geografic, stadiul unor proiecte investiționale și a fost prezentat noul program european: ,,Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor’’, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene în perioada 2014 – 2021.

Directorul executiv al structurii asociative, ing. Sorin Ranga, a prezentat elementele definitorii ale acestui program, cu exemplificări pe apelul deschis al propunerilor de proiecte, alocările financiare, rata granturilor și finanțarea privată, durata proiectelor și perioada de implementare, parteneri eligibili, activități și costuri eligibile, inclusiv durabilitatea proiectelor și contractarea lor. Programul fiind o mare provocare pentru cele 12 administrații publice din microregiune, de accederea la această sursă de finanțare nerambursabilă, arătându-se interesați primarii: Marcel Mocean, Vasile Focșa, Ioan Huldușan, Vasile Pop, Ioan Miron, Teodor Bucur și Alexandru Bota, ai comunelor Cămărașu, Mociu, Palatca, Căianu, Geaca, Cojocna și Cătina.

Revenind la motivația titlului, trebuie să subliniez faptul că una din comunele Câmpiei Transilvane care-și are un pitoresc aparte în mijloc de toamnă este Cătina. Aici găsești întreaga autenticitate a satului românesc de odinioară cu ale sale îndeletniciri sezonale de sorginte agricolă, dar și modernizări ce au îmbogățit și continuă să dezvolte confortul civic în satele Copru, Feldioara, Valea Caldă, Hagău și Cătina.

Un dialog purtat cu șeful administrației publice, Alexandru Bota, a avut și menirea de a mă convinge că a fi primar 20 de ani într-o comună care nu a avut nici un km de asfalt, gaze naturale și apă potabilă din sursa Gilău, nu a fost deloc o misiune ușoară. Însă prin eforturi mari ale întregului personal al Primăriei, ale Consiliului local și al cetățenilor, programele principale au fost implementate în beneficiul bunăstării comunității de aici.

Azi, comuna dispune de spații de învățământ moderne, încălzite cu centrala pe gaz metan și bine dotate în școala gimnazială reabilitată, are un frumos Centru de informare turistică construit și dotat prin fonduri europene, apa și canalizarea este funcționabilă de mai bine de un an de zile, după mari eforturi pricinuite de întârzierile în obținerea multor avize cerute până la finalizarea acestei investiții.

Noua bază sportivă este de mare atractivitate, aici s-a format ca fotbalist de lot național și tânărul Olimpiu Moruțan, iar terenul de sport multifuncțional- sintetic, cu nocturnă, dar și modernizarea căminelor culturale, sunt alte obiective de importanță socială ce au o valoare nouă și vin în sprijinul pregătirii intelectuale și fizice a tineretului comunei.

Povestea cu… tina este de domeniul trecutului, deoarece în Cătina este asfalt, iar în aceste zile, cum se vede în imaginea de față, se lucrează la asfaltarea celor 9,5 km de drum județean 161 E ce pleacă de la Valea Caldă – Feldioara și urcă până la Buza. Acest segment, care bucură enorm de mult locuitorii satului Feldioara, se termină chiar în această lună, și tot aici, ne asigură primarul Alexandru Bota, există un proiect obținut de la Ministerul Dezvoltării prin intermediul căruia vor fi modernizate străzi și ulițe în lungime de 2,7 km. Din fonduri locale a fost amenajată o parcare, în zona Postului de Poliție, pentru 20 de autoturisme.

Alte trei proiecte aflat în lucru vizează introducerea apei potabile în localitățile Feldioara, cu fonduri europene, Hagău, cu fonduri FDI și Copru, cu bani alocați de CJC.

O altă importantă investiție a acestui an se află în stadiul finisajelor, pentru a putea fi dată în folosință în luna decembrie. Este vorba de o nouă și modernă grădiniță a cărei construcție și dotare sunt asigurate de un proiect AFIR obținut de conducerea comunei.

Locația este în centrul civic al comunei, unde cei mici vor avea, în scurt timp, și un cochet parc de joacă cu toată recuzita necesară, a cărei amenajare este mijlocită de un proiect promovat de GAL ,,Câmpia Transilvaniei’’.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie

2 Responses to Modernizări apreciabile în comuna Cătina

 1. Catinean

  Nu mai mâncați rahat! Faceți o comparație cu comunele din jur și pe urmă deschideți gura!

 2. Călin

  Cînd işi vor da seama oamenii că este plănuită stricarea satului, prin aşa zisele modernizări, va fi, de cele mwi multe ori, prea tîrziu.
  Pilde:
  – niciun copil n-a murit în hazna pînă la fosele septice
  – apele rîurilor n-au fost mai murdare decît de la budă-n casă şi canalizare
  – apa fîntînilor n-a fost mai otrăvită de cînd cu agricultura modernă intensivă.