Miracol: A scăzut deficitul bugetar!

Execuţia bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 14,63 miliarde lei (1,28% din PIB) în scădere faţă de deficitul de 18,06 miliarde lei (1,71% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020.

Datele furnizate de Ministerul Finanţelor arată că în primele două luni din 2021, deficitul bugetar a fost de 12,76 miliarde lei (1,14% din PIB).

Veniturile bugetului au însumat 85,79 miliarde le, cu 18,8% mai mari faţă de trimestrul I 2020 şi cu 14,9% faţă de trimestrul I 2019. Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 6,75 miliarde lei, consemnând o creştere de 12,7% (an/an). Contribuţiile de asigurări au înregistrat 30,50 miliarde de lei, în creştere cu 11,6% (an/an), încasările din impozitul pe profit au însumat 3,86 miliarde lei, în creştere cu 34,9% (an/an), încasările nete din TVA au înregistrat 16,95 miliarde lei, în creştere cu 37,9% (an/an), iar restituirile de TVA au însumat 6,29 miliarde lei, nivel inferior celui înregistrat în primul trimestru din 2020. Veniturile din accize au însumat 7,75 miliarde lei, în creştere cu 4,4% (an/an), pe fondul evoluţiei încasărilor din accizele pentru produsele din tutun (cu12,3%, an/an), susţinută de majorarea accizei la ţigarete cu 8,4%. Veniturile din impozite şi taxe pe proprietate au înregistrat 4,11 miliarde de lei, nivel aproape dublu faţă de cel consemnat în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar veniturile nefiscale au însumat 6,29 miliarde de lei, în creştere cu 14,3% (an/an).
Cheltuielile bugetului , în sumă de 100,42 miliarde de lei, au crescut cu 11,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Majorarea cheltuielilor este determinată şi de continuarea măsurilor cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei (3,85 miliarde de lei).
Cheltuielile de personal au însumat 27,74 miliarde de lei, în creştere cu 5,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 13 miliarde de lei, în creştere cu 6,7% comparativ cu aceeaşi perioadă
din 2020. Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 38,18 miliarde de lei, în urcare cu 16,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Plăţile pe măsurile care cu caracter excepţional, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19 s-au concretizat în plăți pe măsuri active 699,79 milioane de lei, respectiv 332,18 milioane de lei pentru indemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 100,98 milioane de lei pentru indemnizaţii acordate pentru alţi profesionişti şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 103,73 milioane de lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părţi a salariului brut al angajaţilor menţinuţi în muncă, 15,76 milioane de lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum şi 147,13 milioane de lei indemnizaţii acordate pe perioada reducerii temporare a activităţii pentru profesionişti precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005. Decontările indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăţi restante aferente acestora, au fost de 900,9 milioane de lei. Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 1,3 miliarde de lei, iar alte cheltuieli au fost de 1,15 miliarde de lei reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, burse pentru elevi şi studenţi, alte despăgubiri civile, precum şi indemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.
Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 5,48 miliarde de lei, cu 20,4% mai mari comparativ cu anul precedent, iar cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 8,06 miliarde de lei, în creştere cu 37,7% comparativ cu aceeaşi perioadă
din 2020, când au totalizat 5,85 miliarde de lei. Proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare au reprezentat 47,5% din totalul cheltuielilor pentru investiţii pe primele trei luni ale anului 2021. Din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, s-au plătit 99,13 milioane de lei pentru achiziţionarea de produse – stocuri de urgenţă medicală.
Ţinta de deficit bugetar pentru acest an este 7,16% din PIB, pe cash.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut