Ministerul Educației: A fost extinsă perioada de depunere a dosarelor de bursă

Perioada de depunere a cererilor de bursă a fost extinsă cu două săptămâni, respectiv până la data de 14 februarie a.c., conform unui ordin de ministru de modificare și completare a ordinului prin care se aprobă criteriile de acordare a burselor, emis de Ministerul Educației.

Conform unui comunicat al ME, remis ziarului Făclia, toți elevii care au beneficiat de burse sociale în semestrul I vor primi în continuare acest tip de burse, într-un cuantum dublat (de la 100 de lei/lună la 200 de lei/lună). Acestora li se adaugă acei elevi care au depus solicitări prin care au demonstrat că se încadrează în criterii prin raportare la venitul minim net pe economie actualizat pentru anul 2022 (1.524 lei) față de valoarea valabilă pentru anul 2021 (1.386 lei).

O altă noutate este că a fost simplificată lista documentelor doveditoare și s-a clarificat că în situația în care acestea au fost depuse în primul semestru pentru obținerea bursei sociale, își păstrează valabilitatea pentru întreaga durată a anului școlar.

Beneficiază de bursă socială elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și elevii abandonați de părinți (asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgență). Pentru acești elevi, acordarea bursei nu este condiționată de limite de venit. Elevii din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de bursă socială. În același timp, pentru acești elevi, acordarea bursei nu este condiționată de limite de venit. A fost clarificată/ detaliată sintagma „revizuire semestrială a listelor de beneficiari” – se precizează în comunicat.

„Fără excepție și fără întrerupere, începând cu anul 2011, bursele au fost acordate în fiecare an pe baza mediei generale din anul școlar precedent, cu excepția elevilor din clasa a V-a și din clasa a IX-a. Prin ordinul de ministru de reglementare a criteriilor pentru burse a fost instituită, în premieră, posibilitatea de acordare a burselor în primul semestru pentru elevii din clasa a IX-a. Pentru aplicarea unitară la nivelul tuturor școlilor și liceelor de stat din România și pentru a se asigura plata cuantumului minim garantat prin Hotărârea de Guvern 1.094/2021, Ministerul Educației va propune la proxima rectificare bugetară să-și asume responsabilitatea de plată a tuturor burselor destinate elevilor, de la bugetul de stat, prin bugetul propriu al ministerului” – declară ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut