Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, actualizată

Elevii aflați în izolare/ confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale din acest an școlar. Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19.

Potrivit metodologiei, pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/ probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.

Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al II-lea. Contestațiile pot fi depuse/ transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de părinții/ reprezentanții legali ai acestora.

Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.

Depunerea/ transmiterea contestațiilor se va realiza în 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și în 23 iunie, între orele 8:00 – 12:00.

M. T.

Articole din aceeasi categorie