Metodologia de acordare a burselor școlare – trimisă spre publicare la Monitorul Oficial

Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare a fost trimisă spre publicare la Monitorul Oficial, anunță Ministerul Educației, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit metodologiei, bursele de merit se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50. Bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda pe baza mediei notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare, iar bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional. Bursele de merit se vor acorda și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare, respectiv pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale.

În ce privește bursele sociale, acestea se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv elevilor cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie. De asemeni – precizează Ministerul Educației -, bursele sociale se acordă elevilor cu deficiențe/ afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, dar și elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/ membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut