Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile de învățământ

Persoanelor care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius le este interzis accesul în unitățile de învățământ. Conform unui Ordin comun emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Sănătății (MS), temperatura fiecărei persoane va fi măsurată la intrarea în incinta instituției.

Ordinul comun stabilește măsuri pentru unitățile/ instituțiile de învățământ, instituțiile publice, și toate structurile aflate în subordonarea MEC. Astfel, accesul în instituții trebuie organizat în așa fel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. Suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemeni, vor fi evitate aglomerările de persoane.

În perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii din clasele terminale și în perioada organizării examenelor naționale și de certificare și calificare, înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute. Accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 elevi. Pauzele vor fi de 10 minute la fiecare oră, timp în care încăperile vor fi aerisite, iar programul va fi organizat astfel încât, simultan, să nu se întâlnească mai mult de două grupe de elevi. Profesorii și elevii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și în dreapta și un rând liber în față și în spate. Măștile purtate vor fi colectate în locuri special amenajate – prevede Ordinul comun MEC – MS.

În ce privește activitatea de examinare, ordinul prevede că aceasta se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor amintite mai sus. „Mai mult – informează MEC -, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure, la intrarea în instituție, următoarele măsuri pentru elevii, studenții și personalul din cadrul acestora: triaj epidemiologic pentru candidați și examinatori (va cuprinde și măsurarea temperaturii și declararea de antecedente personale privind simptomatologia respiratorie); prestabilirea circuitului către/ și din sala de examen; candidații și supraveghetorii vor fi protejați prin masca facială; intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușii vor exista marcaje cu bandă colorată; pupitrele vor fi individualizate/ prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală; personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul către locul destinat”.

În sălile de curs / examen, trebuie asigurată curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor – „prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool”, înainte și după fiecare serie de candidați, precum și aerisirea sălii, înainte de examen, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.

„La intrarea în sală se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini. Stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri. Pe toată durata cursurilor/ examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/ batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur)” – prevede ordinul.

O altă măsură dispusă vizează asigurarea condițiilor igienice pentru grupul sanitar care deservește sala de curs/ examen: asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă; asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei; asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare; asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini; asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).

M. T.

Articole din aceeasi categorie