Măsuri anti-coronavirus la Casa Județeană de Pensii Cluj

Din motive legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Județeană de Pensii (CJP) Cluj a anunțat o serie de măsuri legate de desfăşurarea activităţii în instituţie.

Începând de joi, 18.03.2020, pe toată durata decretării stării de urgență, înregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail. Persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile de vârstă și stagiu de cotizare necesar pentru acordarea pensiei anticipate, anticipate parțial, limită de vârstă redusă cu grupă de muncă, limită de vârstă-vârstă standard de pensionare, pensie de urmaș, precum și cei care solictă pensie de invaliditate și au emisă decizie de încadrare în grad de invaliditate (de către Comisia de Expertiză Medicală) pot înregistra telefonic sau pe e-mail solicitarea de înscriere la pensie, după caz. Ulterior, aceste persoane vor fi anunțate telefonic pentru a prezenta documentația necesară, în original și copii.

Persoanele care au domiciliul în raza Casei Județene de Pensii Cluj pot solicita înregistrarea cererii telefonic, la numerele de telefon 0264-431.010, interior 128 sau 142 şi 0730-711.008 sau prin e-mail, pe adresele office@pensiicluj.ro şi comunicare.cluj@cnpp.ro.

Persoanele care au domiciliul în raza Casei Locale de Pensii Turda pot solicita înregistrarea cererii la telefon 0264-316.450 sau pe e-mail turda.cluj@cnpp.ro.

Persoanele care au domiciliul în raza Casei Locale de Pensii Dej pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic la telefon 0264-211.669 sau pe e-mail dej.dej@cnpp.ro.

Activitatea de relaţii cu publicul la distanţă

Activitatea de relaţii cu publicul la distanţă se face strict pentru depunerea următoarelor solicitări: * recalcularea drepturilor de pensie cu perioade lucrate după pensionare (după 01.04.2001) * schimbarea modalităţii de plată a pensiei din mandate poştale în cont curent / cont de card şi din cont current / cont de card în mandate poştale * depunerea încetării contractului de muncă în vederea punerii în plată a pensiilor anticipate / anticipate parţial * schimbarea numelui şi/sau adresei * transferul dosarului de pensie * plata pensiilor neîncasate * solicitarea de acordare a biletelor de tratament * eliberarea adeverinţei de stagiu de cotizare * eliberarea copiei deciziei de pensie sau a buletinului de calcul * eliberarea adeverinţei cu cuantumul pensiei * alte solicitări care nu implică depunerea actelor în original.

Cererea completată – cu semnătură olografă – şi scanată, împreună cu documentele necesare, vor fi transmise prin: * Poşta Română sau firme de curierat, la adresa Casa Judeţeană de Pensii Cluj, Cluj-Napoca, str. George Coşbuc, nr. 2 * e-mail: office@pensiicluj.ro * fax: 0264-450.080.

Achitarea contribuţiei de asigurări sociale

Începând cu 23.03.2020 nu se fac încasări prin casieria instituției. Contribuţia de asigurări sociale se poate achita prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj (CUI 13582024).

Informaţii, sugestii, recomandări, sunt disponibile la numerele de telefon: * 0264-431.010 interior 128, 133 sau 142 * 0264-598.088 * 0730-711.008.

Persoanele care trimit documente prin e-mail, pentru protejarea sistemul informatic al instituţiei şi pentru a nu risca marcarea mesajului ca „spam” (din acest motiv fiind şters), trebuie să aibă în vedere: * nu trimită prin forward mesaje primite de la terţe persoane * pe cât posibil, folosească pentru comunicarea cu CJP Cluj, adresa de e-mail personală * în conţinutul mesajului, comunice clar şi succint solicitarea şi semneze mesajul cu numele şi datele de contact.

Articole din aceeasi categorie