Majoritatea angajaților din România lucrează ”la privat”

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,9%, în 2021, în creştere faţă de anul anterior cu 1,7%, în timp ce rata de ocupare a populaţiei din categoria de vârstă 20-64 ani a fost de 67,1%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,9%.

Datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică arată că, anul trecut, populaţia activă a României era de 8,214 milioane de persoane, dintre care 7,755 milioane erau persoane ocupate şi 459.000 erau şomeri.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,9%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,7%. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,1%, faţă de 52,5% la femei). Pe medii de rezidenţă, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (67,2%, faţă de 55,5% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 21,2%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 43,8%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (80,1%). Erau ocupate 54,1% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 20,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Peste jumătate dintre români lucrează în servicii
Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent cu 89.000 persoane, au deţinut în continuare cea mai mare pondere (84,9%) în totalul populaţiei ocupate, în timp ce lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau doar 13,7% din populaţia ocupată.
Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 81,7% din aceasta, sectorul public concentra 17,4%, iar în sectorul mixt lucrau 0,9%.
Muncitorii calificaţi reprezentau 18,3% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi specialiştii în diverse domenii de activitate (17,5%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (17,4%).
Din totalul persoanelor ocupate, 11,8% lucrau în sectorul agricol, 32,9% în industrie sau construcţii şi 55,3% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6,844 milioane de persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (22,3%), comerţ (20%) şi construcţii (11,2%).

Săptămâna de lucru, aproape de 40 de ore pe săptămână

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2021, au lucrat cu program parţial 301.000 persoane (3,9%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (70,9%).
În anul 2021, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,8 ore pe săptămână; 52.000 persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 13,4 ore pe săptămână.

Șomaj ridicat în rândul tinerilor

Rata şomajului a fost de 5,6%, în scădere faţă de anul precedent (6,1% în 2020). Pe sexe, cele două rate ale şomajului au fost de 6% la bărbaţi, respectiv de 5% la femei, iar pe medii de rezidenţă de 8,6% în rural, și de 3,4% în urban. Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (21%) în rândul tinerilor (15-24 ani).
Șomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, în rândul cărora rata şomajului a fost de 13,6%, respectiv 5,1%. Rata şomajului a fost de doar 2,1% în cazul persoanelor cu studii superioare. Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 2%, iar pentru tineri (15-24 ani) această rată a fost de 11%.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut