Lucrări facturate şi neexecutate la primăriile din zona rurală

Controlul făcut de Curtea de Conturi a României la nivelul primăriilor din zona rurală a judeţului Cluj arată mari nereguli. Printre comunele verificate se numără Călăţele, Căpuşu Mare, Chinteni, Cuzdrioara, Fizeşu Gherlii, Măguri Răcătău, Recea Cristur şi Sănduleşti. În cadrul verificărilor, inspectorii Curţii de Conturi au constatat că au fost efectuate plăţi pentru lucrări neexecutate şi s-au acordat cadouri angajaţilor din primării, lucru care excede cadrul legal.

La Călăţele, experţii Curţii de Conturi au constatat că au fost efectuate plăți pentru achiziții agregate,  combustibili, fără să existe documente justificative, care să  certifice exactitatea sumelor de plată și recepția bunurilor, fiind  cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de 99.530 lei.  Tot aici s-a constatat că au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 18.352 lei către o firmă comercială, pentru furnizarea și montarea a 14 geamuri  din tâmplărie PVC, reprezentând plăți în avans.  De asemenea, se impută plata în avans a unor lucrări de investiții în cazul unui  contract de lucrări cu o firmă comercială, efectuate din Fondul  2  de intervenție și nerecepționate până la finele exercițiului financiar, pentru care s-au calculat penalități în sumă de  21.647 lei.

La Căpuşu Mare, controlul a scos la iveală faptul că s-au făcut plăți pentru cheltuieli de capital la obiectivul  ”Desființare construcție existentă și construire imobil cu funcțiuni mixte (arhivă, sala de lectură)” pentru lucrări  neexecutate pentru care s-au calculat majorări de întârziere, prejudiciul fiind de 30.000 lei. Totodată, se impută faptul că nu s-au încasat venituri cuvenite bugetului  local prin necalcularea și aplicarea eronată a nivelului taxei/impozitului pe teren și clădire  .

Mai multe abateri au fost descoperite şi în comuna Chinteni. Astfel, s-a constatat că au fost efectuate plăți către o firmă din Bistrița Năsăud,  pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire Cimitir Ortodox,  Amenajări exterioare”, mai mari decât cele cuvenite, fiind  cauzat un prejudiciu bugetului local de 104.000 lei.  De asemenea, a reieşit că au fost efectuate plăți pentru lucrări de ”Modernizare drum  vicinal Chinteni-Măcicașu” din comuna Chinteni, fără  contraprestație către o firmă de construcții din Cluj-Napoca,  reprezentând lucrări decontate și neexecutate. Prejudiciul cauzat a fost de 8.000 lei. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat în cazul proiectului ”Construire Capelă  Mortuară sat Chinteni” din comuna Chinteni, prejudiciul cauzat fiind de 9.000 lei. Probleme legate de calitatea gestiunii economico-financiară au fost descoperite şi la Măguri Răcătău. Experţii de la Curtea de Conturi spun că au fost efectuate plăți nelegale, mai mari decât lucrările și  serviciile efectuate, la obiectivul de investiții ”Realizarea  lucrării de canalizare și stație de epurare în localitatea Măguri- Răcătău, jud. Cluj”, fiind cauzată o pagubă efectivă bugetului  consolidat în sumă de 896.628 lei, din care bugetului de stat  în sumă de 666.430 lei și bugetului local în sumă de 230.198  lei, la care se datorează majorări de întârziere.  La Recea Cristur, auditorii au ajuns la concluzia că au fost acceptate la plată și decontate către o firmă  din Letca (Sălaj), lucrări de construcții mai mari decât cele efectiv executate și prevăzute în contract, fiind cauzat un  prejudiciu bugetului local în sumă de 16.579 lei.  Tot aici s-a constatat că, în contextul sărbătorilor de Crăciun, au fost acordate cadouri salariaților și persoanelor ce  ocupă funcții de demnitate public aleasă, în sumă totală de 5.082,5 lei, care  exced cadrul legal în vigoare.

C.P.

Articole din aceeasi categorie