Lucrări de întreținere pe DJ 103H Bologa – Săcuieu

Consiliul Județean Cluj anunță că a demarat pe drumul județean 103H Bologa – Săcuieu lucrări de întreținere care se vor finaliza cu așternerea de covor asfaltic.

Conform reprezentanților forului administrativ, acestea vizează un sector în lungime de 12,25 kilometri, cuprins între pozițiile kilometrice  0+000 și 12+250. Totodată, pe sectorul de cca. 9 km cuprins între km 3+300 și km 12+250 lucrările urmează a se finaliza cu așternerea de covor asfaltic.

Lucrările prevăd o serie complexă de operațiuni constând în frezarea zonelor afectate, plombarea gropilor cu îmbrăcăminte asfaltică, tratarea burdușirilor, ridicarea la cote a căminelor carosabile existente, aducerea la profil și completarea acostamentelor, refacerea terasamentelor, curățarea șanțurilor, a rigolelor și podețelor, decolmatarea camerelor de cădere, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuirea de podețe, întreținerea zidurilor de sprijin și a parapeților, tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea carosabilului și așternerea de covor asfaltic.

În această fază se execută lucrări constând în frezarea zonelor afectate și alte lucrări pregătitoare în vederea asigurării frontului de lucru, plombarea gropilor cu îmbrăcăminte asfaltică, precum și asfaltarea sectoarelor care nu necesită alte reparații.

Sunt lucrări extrem de importante întrucât DJ 103H Bologa – Săcuieu asigură o legătură rapidă şi extrem de utilă între drumul național DN1, prin localitatea Bologa, şi drumul județean 108C care traversează zona turistică Răchițele – Prislop – Ic Ponor. DJ 103H scurtează în mod considerabil un traseu care necesita folosirea DN1, din localitatea Bologa până la Huedin, apoi a drumului național DN1 R, de la Huedin până în localitatea Călata, şi a drumului județean 108C, pe direcția Călata – Mărgău – Scrind”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

A.M.C.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut