Liceul Teoretic „Avram Iancu” – performanță și excelență în educație

Liceul Teoretic „Avram Iancu” se remarcă prin faptul că oferă repere sigure de calitate și performanță. A fost înființat în anul 1990, prin Ordinul Ministerului Învățământului Nr. 7178/5.02.1990, în clădirea în care, în 1871, se înființase Școala Normală de Învățători.

Infrastructură

În prezent, Liceul Teoretic „Avram Iancu” beneficiază de o suprafață de 21.472 mp, având spații generoase pentru toate activitățile. Cele două corpuri de clădire echilibrează tradiția și modernitatea, îmbinând frumusețea și rigoarea stilului tradițional cu funcționalitatea stilului modern. Corpul A (clădirea veche) cuprinde săli de clasă, cabinete, laboratoare, sală festivă, lift,  două săli de sport și o sală de aerobic, cantină proprie și sală de servit masa. Corpul B, reconstruit recent după standarde europene, dispune de săli de clasă, laboratoare, sală profesorală, centru de docu-mentare și informare, cabinet multimedia, lift. De asemenea, școala are o curte și un parc dendrologic impresionante, foișoare, leagăne pentru copii, teren sintetic.

Ambele corpuri de clădire au sistem de supraveghere video, interior și exterior.

Oferta educațională

Oferta educațională răspunde cerințelor comunității locale și deschiderii înspre societatea viitoare. Astfel, pentru anul școlar 2019-2020, oferta noastră educațională cuprinde: învățământul primar (4 clase pregătitoare),  gimnazial (4 clase a V-a, dintre care o clasă intensiv engleză) și liceal (4 clase a IX-a, filieră teoretică, profil real: două clase cu specializarea științe ale naturii, intensiv engleză și două clase cu specializarea matematică-informatică, intensiv informatică.

Opționalele completează această ofertă curriculară atractivă și diversă.

Misiune, viziune, valori

Misiunea noastră este de a forma personalități complexe în raport cu standardele de calitate naționale și europene. Ne propunem menținerea nivelului de exigență educațională, prin crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța elevilor, formarea unor absolvenți în măsură să decidă asupra propriilor cariere și să se integreze activ în viața socială.

În viziunea noastră, excelența se obține printr-o îmbinare armonioasă între spiritul competitiv și cooperare; între creativitate, inițiativă și muncă susținută; între înțelegerea, respectarea tradiției și deschidere spre nou, dinamism. În plus, asumarea unei atitudini responsabile, profesioniste, de implicare, de către profesori, părinți, elevi, creează acel cadru școlar prin care tânărul absolvent nu este doar „in-format”, ci și „trans-format” și împlinit.

Profesionalismul profesorilor se remarcă prin participări la cursuri de formare continuă, în trei direcții esențiale: pregătire profesională (specializare pe materia predată), abilități de comunicare (managementul clasei, al conflictelor), metode inovative (tabla interactivă), dar și prin pregătiri suplimentare diferențiate în funcție de nevoile elevilor, sau sprijin pentru susținerea examenelor Cambridge.

Performanță

Fără îndoială, Liceul Teoretic „Avram Iancu” orientează elevii  spre performanță.

În ultimii ani, liceul nostru a ocupat locul al II-lea în topul  liceelor clujene, iar anul trecut și locul al VIII-lea în topul național.

În anii școlari 2016-2017, 2017-2018, media de admitere la specializarea matematică-informatică, intensiv informatică a fost 9,69, respectiv 9,59; la examenul de bacalaureat 8,99, respectiv 9,10. Promovabilitatea 100% la examenele naționale este preocuparea noastră constantă și este rezultatul consecvenței și al eforturilor comune. Cei mai mulți absolvenți au fost admiși la facultăți din cadrul universităților din țară și străinătate, precum: University of Oxford, University of Groningen, Olanda, University of Westminster, Londra, University of Birmingham, University of Leicester, University of Sheffield.

Impresionanta muncă și efortul concertat se concretizează în performanțele obținute la olimpiade și concursuri școlare. În anul școlar 2017-2018, elevii merituoși au obținut 139 premii, mențiuni și medalii la olimpiade județene și naționale și concursuri școlare, precum și o calificare în lotul olimpic internațional lărgit, biologie, iar în anul școlar 2016-2017, un număr de 183 premii, mențiuni și medalii la olimpiade județene și naționale și concursuri școlare, precum și o mențiune la Olimpiada Internațională de Biologie.

Se remarcă, de asemenea, Maier George, component al lotului național olimpic trei ani consecutiv la Olimpiada Internațională de Biologie, mențiune, Anglia, 2017; Paul Helmer, component al lotului national olimpic, Olimpiada Internațională de Lingvistică; revista școlii – „Noi” – premiul I la etapa județeană și titlul de laureat la etapa națională; echipa de robotică a școlii – locul al II-lea la concursul Internațional de Robotică, Turcia.

Activități extrașcolare reprezentative

Prin activități extrașcolare elevii devin participanți activi în societate, având o educație completă. Sunt numeroase activitățile, proiectele și parteneriatele, acțiunile de voluntariat, în care elevii, profesorii și chiar părinții se implică, fiecare în funcție de pasiuni și interese.

Câteva exemple pentru activitățile liceului nostru: diplome care atestă excelența în educație, din partea Inspectoratul Școlar Cluj; Ordinul „Sfinții Martiri și Mărturisitori Nasăudeni”; titlul de “Partener de onoare” pentru susținerea proiectului “Atelierul cu vise” din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului; colaborarea cu  Uniunea Scriitorilor Români, în cadrul proiectului „Să ne cunoaștem scriitorii”; colaborare cu TVR Cluj, emisiunea „Carte de Citire”; proiectul “Europa fără granițe – o regiune descoperită prin ochii adolescenților”, în parteneriat cu “Pannoneum. Wirtschafts-und Tourismusschulen”; ”IT INNOVATION – Solution for Tomorrow”; „Fii verde, fii conștient și responsabil!”; parteneriat cu Biblioteca Județeană „Octavian Goga”; cercul de Debate.

Personalități de succes

Școala noastră și-a pus amprenta asupra multor personalități clujene de care suntem mândri. Câteva exemple: Radu Ignat – prof. dr. Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Micu Tudor – ULM University, Baden-Wűrttemberg, Germany, Mircea Rus – șef al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, prof. dr. Andrei Mihalca – prorector relații internaționale, USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Răchișan Ramona – prodecan Facultatea de Business, UBB Cluj-Napoca, Raluca Răduță, responsabil de programe în cadrul Comisiei Europene.

***

Liceul Teoretic “Avram Iancu” oferă fiecărui elev șansa de a se descoperi, de a decide pentru viitorul său, pe acest drum al cunoașterii și al autocunoașterii pe care ne-am angajat împreună: profesori, elevi, părinți. Ne dorim ca elevii noștri să ajungă să fie participanți activi în societate, pentru că cea mai importantă construcție a elevului este cea a propriei personalități, iar menirea dascălului este de a-i deschide orizonturi, de a-i dezvolta dorința de autodepășire și de performanță, astfel încât să aibă o educație aleasă, corespunzătoare potențialului lui.

Îmi exprim încrederea că liceul nostru îi formează pe tinerii „avramiști”, nu numai așa cum îi vedem noi, profesori și părinți, adică tineri adulți foarte bine pregătiți și responsabili față de tot ceea ce îi înconjoară, ci și așa cum se văd ei înșiși, descoperindu-se și împlinindu-se, cu bucurie și entuziasm.

Director,
Adina Claudia TURCU

Articole din aceeasi categorie