Lecturi: “Universitate. Societate. Modernizare” de Vasile Puşcaş

O nouă carte dedicată Centenarului învățământului superior în limba română la Cluj a fost publicată de istoricul Vasile Pușcaș. Apărută în colecția Istorie Contemporană a Editurii Școală Ardeleană, ediția a treia a volumului Universitate. Societate. Modernizare(ediția I în 1995 și a II-a în 2003) prezintă organizarea și funcționarea instituției de învățământ superior românesc din Cluj în primele două decenii de la fondarea în 1919.

Lucrarea este construită în două părţi şi se bucură de o prefaţă semnată de academicianul Ioan Aurel Pop, actualul rector al Universităţii ”Babeş-Bolyai”, moştenitoarea Universității Daciei Superioare din Cluj.

Prima parte intitulată ”Reorganizarea şi activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj (1919-1945)” abordează teme precum ideea de universitate modernă în cultura română (1848-1918), condițiile istorice ale întemeierii Universității românești din Cluj (1918-1920), organizarea științifică și didactică a Universității clujene în perioada interbelică, activitatea științifică și didactică la Universitatea din Cluj (1919-1940), precum şi refugiul și revenirea la Cluj a Universității „Regele Ferdinand I” (1940-1945). Partea a doua a lucrării cuprinde lecţiile inaugurale la universitatea din Cluj (1919-1944). Printre acestea se numără celebra prelegere inaugurală a profesorului Vasile Pârvan, “Datoria vieții noastre” (3 noiembrie 1919), cea a lui George Vâlsan – “Conștiință națională și geografie” şi a lui Iuliu Hațieganu – “Universitate și națiune”.

Profesorul Vasile Puşcaş susţine că prin reeditarea volumului “Universitate. Societate. Modernizare” (ediția I în 1995 și a II-a în 2003) a urmărit o reconstituire istoriografică în consonanță cu unul dintre procesele istorice fundamentale ale istoriei interbelice românești – dezvoltarea și modernizarea țării -, în prelungirea importantei înfăptuiri istorice de la sfârșitul Primului Război Mondial – unitatea deplină național-statală a României -, și a contextualizării europene și internaționale. ”Nu am adus modificări de fond față de ediția a doua, doar că am adăugat interpretări și unele date pe care istoriografia ultimelor două decenii le-a vehiculat despre istoria Universității clujene. Am dat, însă, o structură nouă volumului, prin asocierea unei părți istoriografic – interpretative (Refondarea și reorganizarea Universității din Cluj după Primul Război Mondial), având ca bază ediția a doua a lucrării menționate, și una documentară (Prelegeri inaugurale la Universitatea din Cluj, 1919-1944), constând în reproducerea lecțiilor inaugurale pe care le-am publicat în volumul Alma Mater Napocensis. Idealul universității moderne (1994), desigur începând cu celebra prelegere inaugurală a profesorului Vasile Pârvan, Datoria vieții noastre (3 noiembrie 1919)”, explică profesorul Vasile Puşcaş.

Scrisă cu o impresionantă competenţă ştiinţifică, lucrarea constituie o prezentare detaliată şi concludentă a evoluţiei universităţii româneşti din Cluj în primele două decenii ale existenţei sale. Totodată, cartea evidenţiază rolul major al Universității Daciei Superioare pentru societatea românească din Transilvania şi nu numai.

”La 100 de ani de școală superioară românească în inima Transilvaniei, folosind tradiția și experiența acestui veac de apogeu, dar și a tuturor celor aproape patru secole și jumătate trecute de la prima fondare, profesorul Vasile Pușcaș demonstrează că cele peste două decenii din viața Alma Mater se confundă cu performanța, cu excelența și cu modernizarea societății românești”, precizează academicianul Ioan Aurel Pop în Cuvântul introductiv al cărţii.

Cosmin PURIŞ

Articole din aceeasi categorie