La Viişoara – monumente în memoria făuritorilor României Mari

În 2018, când se va împlini un secol de la Marea Unire, în cele două sate ale comunei Viişoara, respectiv în reşedinţa comunală şi în localitatea Urca vor „răsări” două monumente închinate memoriei „celor care au făurit România Mare”. Între cei 1228 de delegaţi care au semnat, în 1 decembrie 1918, actul unirii Transilvaniei cu România, s-a aflat şi profesorul Ioan Bozdog, din Urca.   Primarul Viişoarei, Ioan Roman, a declarat că va contacta, cât de repede, artişti plastici, în vederea realizării machetelor dintre care se va alege modelul pentru cele două monumente.

Dar, înafara celor două monumente, anul acesta va continua realizarea unor obiective edilitare în comuna Viişoara. Primarul Ioan Roman, care contează pe un buget local „de circa două ori mai mare decât cel de anul trecut” a trecut în revistă investiţiile planificate a se realiza în 2017. Astfel, graţie obţinerii a două finanţări din fonduri europene, de câte 1 milion de euro fiecare, va continua asfaltarea drumurilor interioare şi a celor de exploatare, atât la Viişoara cât şi la Urca. Documentaţia cu privire la lucrările de modernizare ale drumurilor, întocmită în 2016,  prevede asfaltarea a circa 5-6 kilometri de drum, cu un milion de euro, a precizat Ioan Roman. Primarul Viişoarei şi-a propus ca în acest an să rezolve şi problema trotuarelor ce mărginesc drumul judeţean DJ 150, ce trece prin localitatea reşedinţă de comună. „Sperăm ca în această primăvară să începem reparaţia capitală a trotuarelor” a estimat Ioan Roman. Repararea rigolelor de scurgere de pe marginea acestui drum cad în sarcina Direcţiei Judeţene a Drumurilor Cluj, a explicat Ioan Roman „regula diviziunii naţionale a responsabilităţilor” cu privire la întreţinerea drumurilor.

Tot în primăvara viitoare vor începe lucrările de modernizare ale terenului de fotbal de la Urca, după ce, în 2016, s-a finalizat complexul sportiv de la Viişoara. Pentru ca fotbaliştii din Urca să poată juca în faţa propriilor suporteri, terenul de sport va fi îngrădit şi se vor construi vestiare şi alte dotări necesare desfăşurării activităţii sportive în condiţii normale.

Printre obiectivele de investiţii edilitare din satul Urca se numără şi căminul cultural, la care se vor face reparaţii, şi şcoala din localitate, a cărei reabilitare, începută în 2016, se va încheia în acest an, deşi acolo nu mai învaţă niciun elev. „Nu cred că trebuie să lăsăm de izbelişte munca bunicilor şi a părinţilor noştri. Vom întreţine clădirile pe care ni le-au lăsat moştenire” a argumentat primarul Viişoarei, Ioan Roman, raţiunea renovării clădirii în care a funcţionat şcoala din Urca , „pentru a putea reintra oricând în circuitul şcolar”.

În lista de investiţii pentru acest an, administraţia comunei Viişoara a mai inclus realizarea unei staţii de pompare a apei în zona fostei Întreprinderi Agricole de Stat din Viişoara şi înzestrarea, cu câte o clopotniţă, a capelelor din Urca şi din localitatea reşedinţă de comună.

Pentru acest an, administraţia locală din Viişoara, despre care primarul Ioan Roman  apreciază „că va avea mult de lucru în 2017” şi-a propus reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Viişoara. De asemenea, vor continua lucrările de cadastru funciar, deoarece fără inventarierea terenurilor nu se mai acordă titluri de proprietate. „Până acum s-au inventariat circa 500 de hectare” a spus Roman. Deşi apreciază că „lucrarea de inventariere a terenurilor merge foarte încet”, primarul Viişoarei consideră că acţiunea nu trebuie grăbită: „Nu vrem să ne grăbim, ca să nu greşim” a explicat Roman. Potrivit primarului Viişoarei, suprafaţa totală de teren agricol din comună însumează aproximativ 4800 de hectare, însă titluri de proprietate s-au emis pentru 75-80 la sută din această suprafaţă. Pentru restul de 20-25 la sută din totalul suprafeţei agricole, potrivit prevederilor Legii 165 din 2013, nu se vor emite titluri de proprietate decât după inventarierea terenurilor şi înscrierea acestora în registrele de cadastru funciar. Peste 550 de fermieri din comuna Viişoara declară terenuri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA), pentru primirea subvenţiilor acordate din fonduri europene şi de la bugetul de stat, a mai menţionat Ioan Roman. Intenţiile de sporire a zestrei edilitare a comunei Viişoara în anul 2017 includ şi amenajarea unui târg de animale, practic o expoziţie cu vânzare. Astfel, ar prinde contur o dorinţă mai veche  a primarului Ioan Roman.

În ceea ce priveşte personalul care lucrează în adminisitraţia publică comunală, acesta va trebui să dea dovadă de „transparenţă, profesionalism şi civilizaţie, în relaţiile cu cetăţeanul”. Roman speră că acest deziderat se va transforma uşor în realitate, cu atât mai mult cu cât „este o investiţie ce se poate realiza fără bani!”

Anul trecut, zestrea edilitară a comunei Viişoara s-a îmbogăţit cu parcul, muzeul şi complexul sportiv amenajate în localitatea reşedinţă de comună. Acestor obiective li s-a adăugat capela construită în satul Urca.

Emil HĂLĂŞTUAN

Articole din aceeasi categorie