IȘJ Cluj: Doar trei absenți la ultima probă scrisă a Bacalaureatului

Ultima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat, proba la limba și literatura maternă – proba E.b), pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale, s-a desfășurat, la Cluj, fără incidente.

Au fost prezenți 477 de candidați, iar 3 candidați nu s-au prezentat la probă. La nivelul județului Cluj nu s-au înregistrat situații care să impună desfășurarea acestei probe cu subiecte de rezervă și nici situații de fraudă sau tentativă de fraudă – a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00-18:00, sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierul centrului de examen. Împreună cu contestația, candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de părinții/ reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice, anonimizat, în 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: recunoașterea/ echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut