Inspecția Muncii va intensifica controalele în 2020

Inspecţia Muncii a anunţat, în Programul cadru pentru 2020, că va intensifica acțiunile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Instituţia are în vedere desfăşurarea de acţiuni de control de tip campanie, tematice şi de fond, cu caracter preventiv, precum și controale programate sau inopinate, la toate categoriile de angajatori, focalizate pe domeniile de activitate economică în care au fost identificate riscuri. În controale se verifică, în principal, îndeplinirea cerinţelor legale privind încadrarea în muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, drepturile salariale acordate, precum şi respectarea reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

La aceste controale se adaugă verificările inițiate ca urmare a petițiilor făcute de cetățenii care se consideră prejudiciați de angajatori. Anual, la nivel național, sunt înregistrate aproximativ 50.000 de astfel de petiții. Cele mai frecvente încălcări ale legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă sunt legate de neplata salariilor, timpul de muncă și neplata orelor suplimentare, concedieri abuzive, nerespectarea prevederilor privind registrul de evidență a salariaților, reconstituirea vechimii în muncă. În domeniul siguranţei muncii, principalele aspecte reclamate vizează eliberarea adeverinţelor pe grupe de muncă, condiţiile de muncă necorespunzătoare, cercetarea și declararea accidentelor produse la locurile de muncă, nerespectarea cerințelor de securitate şi sănătate în muncă.

În 2019, Inspecția Muncii a efectuat 121.273 de controale la nivel național în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, şi a aplicat amenzi totale în valoare de 127.100.300 lei.

Articole din aceeasi categorie