Înscrierea în învățământul primar, pentru anul școlar 2020 -2021

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare,până în  data de 7 iulie, conform Ordinul ministrului Educației și Cercetării, Monica Anisie, privind modificarea și completarea Calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.

În acest caz, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face prin e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

Pentru a putea valida cererea-tip, comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinților.

În situația în care copilul a frecventat grădinița în anul școlar curent, părintele completează cererea-tip adresată unității de învățământ cu nivel preșcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul unității școlare (grădiniță). Unitatea de învățământ cu nivel preșcolar eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de către unitatea de învățământ se comunică în scris, după caz, pe e-mail/ prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui” – precizează MEC.

În situația în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele completează cererea-tip adresată CJRAE, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției. În urma unei programări la sediul CJRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. După obținerea recomandării, părintele poate să completeze cererea-tip de înscriere online și să o trimită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive. În prima etapă (8 – 20 iulie), repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația informatică și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare. În a doua etapă (21 – 31 iulie) este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean.

În perioada 1 – 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către inspectoratele școlare, a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemeni, inspectoratele școlare au obligația de a soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, „având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului”.

M. T.

Articole din aceeasi categorie