Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2022-2023

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, au obligația de a înscrie acești copii în învățământul primar, în clasa pregătitoare. Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată – informează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Evaluarea dezvoltării acestor copii și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar va avea loc în perioada 30 martie – 8 aprilie 2022. Evaluarea dezvoltării copiilor se va realiza în fiecare oraș/ municipiu din județul Cluj, conform programului postat pe site-ul IȘJ Cluj, respectiv CJRAE Cluj.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Calendarul înscrierii în învățământul primar:

11 aprilie –10 mai: completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; 11 – 12 mai: procesarea de către Comisia națională de înscriere a cererilor-tip, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 13 – 25 mai: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/ transmise de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; 27 mai: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere; 31 mai – 7 iunie: depunerea/ transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; 8 iunie – 9 iunie: procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile; 10 iunie: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare; 1 septembrie – 8 septembrie: centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ preuniversitar.

Având în vedere că înscrierea copiilor în clasa pregătitoare este o etapă importantă în viața familiilor”, inspectorul școlar general Marinela Marc recomandă părinților să consulte site-urile școlilor și să se informeze din materialele de promovare cu privire la oferta educațională și la facilitățile oferite de unitățile de învățământ, astfel încât să aleagă, informați, unitatea de învățământ la care își vor înscrie copiii.

În foarte multe situații, școlile de cartier, din proximitatea locuinței, oferă condiții mult mai bune în ceea ce privește infrastructura școlară, astfel încât nu se justifică eforturile pe care le fac de a găsi soluții pentru a înscrie copiii în școlile din zona centrală a orașului, aglomerând unitățile de învățământ și programul copiilor”, spune Marinela Marc.

Toate informațiile cu privire la calendarul și la etapele înscrierii în învățământul primar, an școlar 2022-2023, pot fi consultate pe site-ul unităților de învățământ preuniversitar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, https://www.isjcj.ro. De asemeni, părinții au la dispoziție și un Tel Verde IȘJ Cluj, Clasa pregătitoare 2022-2023: 0800816264, disponibil de luni până joi, în intervalul orar 9:00-16:00 și vineri, între orele 9:00-14:00.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut