Începând de vineri, fermierii pot beneficia de 230 de milioane de euro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunțat că în perioada în perioada 27 august – 26 noiembrie se desfășoară sesiunea de primire a proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici şi pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol, suma totală alocată acestor măsuri  fiind de 230 milioane euro.

Pentru submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, beneficiari eligibili sunt tinerii care se instalează ca unic şef al exploataţiei agricole, dar şi persoanele juridice cu mai mulţi acţionari în care un tânăr fermier exercită un control efectiv pe termen lung privind deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie. Cuantumul finanţării este 100% nerambursabilă şi se acordă pentru maximum 3 ani (inclusiv pentru exploataţiile pomicole). Valoarea finanţării poate fi de 70.000 60.000, 50.000 sau de 40.000 euro în funcţie de dimensiunea exploataţiei – exprimată în SO (standard output). Calculul SO se poate face şi prin aplicaţia disponibilă pe pagina de internet a AFIR. Dacă în Planul de afaceri sunt integrate operaţiuni de condiţionare – procesare sau agricultura ecologică acest lucru poate asigura un plafon de sprijin superior. Fondurile disponibile sunt de 100 milioane euro, din care 30 milioane de euro pentru zona montană. Primul prag lunar de calitate este 75 de puncte, iar pragul minim de selecţie a proiectelor este de 30 puncte.
Pentru submăsura 6.3 – Sprijin dezvoltarea fermelor mici, beneficiari eligibili sunt fermierii care deţin în proprietate sau folosinţă o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică – între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producţiei standard). Cuantumul sprijinului este 100% nerambursabil, maxim 15.000 de euro. Suma disponibilă este de 87 milioane euro, din care 26,1 milioane euro pentru zona montană. Primul prag lunar de calitate este 60 de puncte, iar pragul minim de selecţie al proiectelor este de 15 puncte.
Pentru submăsurile 16.4 şi 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol, beneficiari eligibili sunt parteneriatele constituite, în baza unui acord de cooperare, din cel puţin un fermier, un grup sau o organizaţie de producători sau cooperativă, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol şi cel puţin un partener din categoriile: fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice, unităţi şcolare (inclusiv universităţile de profil), unităţile sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică. Cuantumul sprijinului acordat prin aceste submăsuri este 100% nerambursabil. Valoarea sprijinului financiar pentru cei care accesează submăsurile 16.4a şi 16.4 este de 250.000 de euro. Costurile de funcţionare a cooperării nu trebuie să depăşească 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru fiecare proiect. Sprijinul solicitat trebuie să fie justificat şi corelat cu complexitatea proiectului, cu cantitatea de produse comercializate şi cu valoarea adăugată generată de respectivul proiect după implementare. Fondurile alocate sunt d 40 milioane euro pentru sM 16.4 şi 10 milioane euro pentru sM 16.4a. Pragul minim de selecţie al proiectelor pentru cele două submăsuri este de 10 puncte.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut