Încă un pas pentru intrarea României în OCDE

România a primit avizul formal al OCDE pe dezvoltare regională, a anunţat miercuri Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

„În cadrul procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Comitetul pentru politica de dezvoltare regională al OCDE a adoptat, pe 8 iulie, avizul său formal, ca urmare a evaluării României în cadrul acestui comitet. România a fost evaluată pe 16 mai 2024, reprezentarea fiind asigurată de o delegaţie condusă de Marcel-Alexandru Stoica, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, instituţie care are rol de punct focal pentru acest comitet şi care asigură coordonarea la nivel tehnic a procesului de evaluare”, se arată într-un comunicat al MDLPA, transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, „adoptarea avizului formal confirmă atât voinţa şi capacitatea României de a pune în aplicare instrumentele juridice ale OCDE care intră în competenţa Comitetului pentru politica de dezvoltare regională (Recomandarea Consiliului privind investiţiile publice eficiente la toate nivelurile de guvernare; Declaraţia privind politicile pentru construirea unui viitor mai bun pentru regiuni, oraşe şi zone rurale; Recomandarea Consiliului privind politica de dezvoltare regională), cât şi alinierea politicilor şi practicilor României la politicile şi practicile OCDE în domeniul dezvoltării regionale”.

Astfel, se precizează în comunicat, sunt recunoscute eforturile României de consolidare a politicii de dezvoltare regională, în special prin elaborarea unui sistem solid de statistici teritoriale, prin adoptarea unei abordări localizate în domeniul dezvoltării regionale şi a unor documente strategice la nivel regional, judeţean şi local, prin consolidarea sistemului de guvernanţă pe mai multe niveluri şi prin îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi fiscale a guvernelor subnaţionale.

Avizul formal cuprinde o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului de politici, guvernanţă şi finanţare în domeniul dezvoltării regionale, a căror implementare va fi asigurată prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Aceste recomandări vizează cele cinci principii fundamentale de aderare ale Comitetului pentru politica de dezvoltare regională: colectarea şi utilizarea de date privind dezvoltarea regională; strategiile şi politicile de dezvoltare regională, inclusiv dezvoltarea urbană şi rurală şi legăturile dintre mediul urban şi cel rural; guvernanţa eficientă multi-nivel şi coordonarea eficace; capacitatea instituţională şi fiscală subnaţională; investiţiile publice la nivel subnaţional, mai arată sursa citată.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut