IGSU anunță controale la benzinării

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că desfășoară, „în următoarea perioadă”, prin unitățile subordonate, activități de verificare și control la nivelul tuturor operatorilor economici care au lanțuri de distribuție a carburanților, „având în vedere situațiile înregistrate în seara zilei de miercuri, 9 martie, precum și imaginile propagate în spațiul public cu persoane care alimentau în recipiente neomologate (bidoane/ butoaie din plastic, damigene, pubele, saci din plastic etc.)”.

Scopul acestor acțiuni este de prevenire a evenimentelor care pot fi generate prin manipularea sau depozitarea combustibilului în recipiente neconforme.

IGSU aduce în atenția populației faptul că alimentarea cu carburanți în recipiente neconforme „creează o stare de pericol atât la nivelul stației de distribuție carburanți, pe durata deplasării autoturismelor în trafic, cât și ulterior, pe timpul depozitarii”.

„Pentru evitarea producerii unor situații de urgență, controalele vor viza: modul de îndeplinire a obligațiilor legale stabilite pentru administratorii stațiilor de distribuție a carburanților, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată, cu modificările și completările ulterioare; verificarea modului de îndeplinirea a obligațiilor personalului salariat al stației de distribuție carburanți, așa cum sunt prevăzute în lege; modul de îndeplinirea a obligațiilor prevăzute în Normativul  pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule, indicativ NP 004-03; constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale principale, în raport cu aspectele constatate pe durata executării controalelor tematice de prevenire a incendiilor” – anunță IGSU.

Aceeași sursă precizează că, pe timpul controalelor, se vor realiza și instruiri ale personalului stațiilor de distribuție carburanți cu privire la obligațiile legale ce le revin și că operatorii economici care au lanțuri de distribuție a carburanților au fost notificați asupra pericolului generat de nerespectarea măsurilor de prevenirea a incendiilor.

***

Pentru evitarea producerii unor evenimente care să pună în pericol siguranța cetățenilor,  IGSU reamintește că, printre principalele obligații ale personalului stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule, stabilite prin Normativul pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule”, indicativ NP 004-03, sunt: interzicerea accesului persoanelor neautorizate la gurile de descărcare, în zona rezervoarelor subterane și la autocisterna pe timpul descărcării; menținerea liberă a căilor de evacuare și intervenție în caz de incendiu, precum și asigurarea accesului la mijloacele de intervenție; interzicerea focului deschis și a fumatului în zonele cu pericol ale benzinăriei; menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor existente; interzicerea continuării alimentarii în cazul sesizării unor scurgeri accidentale de produs sau defecte la echipamentele stației; alarmarea imediată în caz de incendiu și alertarea serviciilor de pompieri; intervenția operativă la orice început de ardere necontrolată. Distribuirea carburanților în recipiente transportabile din mase plastice (canistre, bidoane etc.) sau din sticlă este interzisă.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut