Guvernul plăteşte 41,5% din salariul angajaţilor care revin la slujbă

Guvernul va deconta angajatorilor, pe o perioadă de 3 luni, un procent de 41,5% din salariul brut lunar al fiecărui lucrător căruia i se reactivează contractul de muncă suspendat anterior.

„Executivul a stabilit că angajaţii care au beneficiat de şomaj tehnic în contextul pandemiei (…) şi cărora le sunt menţinute raporturile de muncă ulterior reluării activităţii de către angajatori, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata a 41,5% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut”, se menţionează într-un comunicat al Ministerului Muncii.
Pentru decontarea sumei respective, angajatorii vor suporta contravaloarea salariilor angajaţilor care beneficiază de măsură şi ulterior, după data de 25 a lunii următoare, depun, prin mijloace electronice, la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de sprijin. Decontarea sumelor se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor, prin virament în conturile deschise de angajatori la bănci, şi numai după verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative şi de plată aferente salariilor pentru care se suportă cota de 41,5%.
Pentru a beneficia de această măsură, angajatorii trebuie să menţină raporturile de muncă ale salariaţilor până la 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri şi a situaţiei în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului. Măsura se aplică numai pentru persoanele care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă. De aceste prevederi beneficiază şi persoanele care au convenţii individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care minim unul se află sub incidenţa restricţiilor stabilite de autorităţile competente, pot opta fie pentru aplicarea măsurii de susţinere a salariilor, fie pentru continuarea plăţii şomajului tehnic de 1 iunie 2020, până la ridicarea acestor restricţii.

Modelul cererii pe care angajatorii trebuie să o depună pentru solicitarea decontării salariului angajatului urmează să fie aprobat.

Prime” pentru angajări
Guvernul a mai decis să stimuleze încadrarea în muncă a persoanelor de peste 50 de ani ale căror contracte au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi care sunt înregistraţi la AJOFM ca şomeri. Pentru fiecare astfel de persoană, angajată pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă în intervalul 1 iunie – 31 decembrie 2020, angajatorii primesc lunar, timp de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei.
De aceeaşi facilitate vor beneficia şi angajatorii care încadrează în muncă, până la sfârşitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri între 16 şi 29 de ani.
Măsura se aplică şi pentru încadrarea cetăţenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini pe teritoriul altor state, din motive neimputabile, prin concediere.
Angajatorii care vor opta pentru sprijin în vederea încadrării în muncă din categoriile de mai sus vor fi obligaţi să menţină raporturile de muncă timp de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin. În caz contrar, vor restitui agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, toate sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă.
Banii se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
Angajaţii din instituţii şi autorităţi publice şi salariaţii din companiile care la data solicitării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului, nu vor beneficia de aceste măsuri.
Pentru domeniile în care se menţin restricţii pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei, acordarea indemnizaţiilor de şomaj tehnic se prelungeşte de la 1 iunie 2020, fără întrerupere, până la ridicarea restricţiilor.

Articole din aceeasi categorie