Grup de lucru anti-bullying

Ministerul Educației și Cercetării anunță înființarea unui Grup de lucru anti-bullying („Grup de lucru pentru elaborarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. 11, art. 561 și ale pct. 61 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, prevederi introduse prin Legea 221/2019, respectiv GL anti-bullying”).

Sunt invitate să se înscrie în acest Grup de lucru organizațiile neguvernamentale cu experiență în domeniu, instituțiile abilitate din administrația publică locală și centrală, unitățile de învățământ și instituții relevante care au avut proiecte și rezultate concrete în domeniu, precum și toți partenerii sociali și reprezentanții elevilor și părinților.

Părțile interesate sunt invitate să transmită propuneri de nominalizare a câte unui reprezentant pentru grupul de lucru până miercuri, 4 decembrie, la adresa de email corina.ceama@edu.gov.ro, cu subiectul „Înscriere Grup de lucru anti-bullying”.

Potrivit MEC, Grupul de lucru va contribui, „printr-o activitate transparentă solidară și voluntară”, la elaborarea normelor metodologice care vor fi puse în consultare publică.

M. T.

Articole din aceeasi categorie