Granturi alocate școlilor clujene pentru creșterea eficienței și eficacității interne

Cele 38 de instituții școlare din județul Cluj, selectate de Ministerul Educației pentru a beneficia de finanțare, în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), vor beneficia de alocarea de resurse financiare pentru sprijinirea elevilor, în vederea reducerii absenteismului, îmbunătățirii rezultatelor la evaluări, obținerii unei rate mai mari de participare la examenele naționale și a unui procent mai mare de elevi care finalizează învățământul obligatoriu.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Cluj, școlile selectate au fost identificate ca având o prioritate medie și mare de intervenție, prin raportare la cinci indicatori de vulnerabilitate: procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învățământ; rata de absolvire a învățământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a și numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar; raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și numărul total de elevi din învățământul gimnazial; rata de participare a absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenților învățământului gimnazial care participă la examen și numărul total al absolvenților învățământului gimnazial; procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la evaluare.

„ Rezultatele așteptate la nivelul unităților de învățământ beneficiare de aceste granturi, pe perioada implementării, vizează creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii, reflectate prin: scăderea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de finalizare a învățământului gimnazial, creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, reducerea procentului de elevi care iau sub nota 6 (șase) la Evaluarea Națională, reducerea absenteismului școlar, îmbunătățirea proceselor de predare – învățare – evaluare, creșterea procentului de cadre didactice din unitatea de învățământ care folosesc mijloace de predare – evaluare digitale, creșterea procentului de cadre didactice care folosesc strategii pedagogice moderne la nivelul clasei, creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate, îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității, îmbunătățirea climatului la nivelul școlii si la nivelul clasei, creșterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon. Felicit școlile clujene care s-au mobilizat și au depus la timp proiectele, prin intermediul cărora vor avea posibilitatea să finanțeze multe activități pentru care bugetele locale, în special din mediul rural,  nu ar fi putut acoperi aceste costuri: activități de tip afterschool, activități de consiliere pentru elevi și părinți, de formare pentru cadrele didactice, dotări pentru unitățile de învățământ, programe de acordare a mesei calde pentru elevi, subvenții și alte facilități identificate de școli ca nevoi specifice” – declară inspectorul școlar general Marinela Marc.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) reprezintă o intervenție sistemică, asumată de Ministerul Educației. PNRAS este implementat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și beneficiază de o finanțare în valoare de 543 milioane euro. În prima rundă de finanțare a schemei de granturi PNRAS au fost selectate pentru finanțare 1391 unități de învățământ, dintre care 38 din județul Cluj. Este vorba de școlile gimnaziale: Aghireșu – Fabrici, „Ștefan Pascu” Apahida, Așchileu Mare, „Mircea Luca” Băișoara, „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Bonțida, Borșa, Căianu, Cămărașu, „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca, „Traian Dârjan” Cluj-Napoca, „Simion Balint” Copăceni, Cojocna, „Ștefan Micle” Feleacu, Frata, Geaca, Hășdate – Finișel, Iara, „George Barițiu” Jucu de Sus, Luna, „Tamas Gyula” Mera, „Liviu Dan” Mociu, Negreni, Nireș, „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Poieni, „Ioan Alexandru” Sânpaul, Țaga, „Andrei Șaguna” Turda, Tureni și „Alexandru Bohațiel” Vultureni și școlile profesionale Poiana Turda și Răscruci.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut