Grant de 7 milioane de euro pentru digitalizarea UTCN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este câștigătoarea unui proiect în valoare de 34 499 927 lei, prin PNRR,  care vizează dezvoltarea infrastructurii digitale specifice domeniilor de specializare prioritare asociate programelor de studii la nivelul facultăților.

De asemeni, proiectul „Transformarea ecosistemului universitar prin tranziția digitală către un viitor european sustenabil” vizează dezvoltarea infrastructurii digitale transversale, la nivel instituțional, dezvoltarea de competențe digitale specifice ale studenților prin dezvoltarea de programe noi de studii în domeniile de specializare stabilite ca prioritare, formarea competențelor digitale avansate ale studenților și personalului universității, pentru a putea face față la provocările educației hibride și la integrarea tehnologiei digitale în procesul educațional.

„Proiectul include dezvoltarea a 15 programe de studii noi în domenii de specializare prioritare (două programe de licență și 13 programe de masterat), programe ce vor avea un caracter aplicativ rezultat din colaborarea pe care UTCN o are cu partenerii din mediul economic. În acest sens, proiectul propune achiziționarea și operaționalizarea infrastructurii digitale pentru 21 centre/ laboratoare (17 noi și 4 modernizate/ actualizate), la care se adaugă 8 infrastructuri digitale noi sau modernizate/ extinse la nivel instituțional. De asemenea, prin proiect se urmărește participarea la programe de formare a competențelor digitale, pentru profesii emergente, programe de training pentru upskilling și newskilling” – precizează UTCN.

Beneficiarii investițiilor finanțate prin acest nou proiect sunt studenții UTCN la toate ciclurile de studii și toate formele de învățământ, precum și personalul didactic, didactic auxiliar și de cercetare.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut