Ghid de solicitare a fondurilor europene pentru investiții în procesarea sau marketingul produselor agricole

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a prezenmtat, pe pagina sa de internet, Ghidul solicitantului privind accesarea fondurilor europene pentru obţinerea sprijinului financiar pentru investiţii în procesarea sau marketingul produselor agricole, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).


Ghidul conţine informaţiile necesare depunerii cererilor de finanţare în sesiunea care se va desfăşura în intervalul 8 octombrie 2021, ora 9 – 7 ianuarie 2022, ora 16.
Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi forme asociative şi de 40% pentru alte întreprinderi. Pentru investiţii colective intensitatea sprijinului poate creşte cu 20%.
Valoarea fondurilor europene obţinute variază în funcţie de tipul de beneficiar şi de investiţie, astfel: * pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici – 800.000 de euro/proiect pentru investiţiile noi permise în cadrul fişei submăsurii şi de 600.000 de euro/ roiect pentru modernizare / extindere.
* pentru întreprinderi mijlocii se pot accesa fonduri de 1,2 milioane de euro/proiect pentru investiţiile noi permise în cadrul fişei submăsurii sau de
1 milion de euro/proiect pentru modernizare sau extindere * pentru alte întreprinderi şi forme asociative, valoarea sprijinului creşte la 1,5 milioane de euro/proiect – în cazul investiţiilor noi permise, respectiv la 1,2 milioane de euro/proiect – pentru modernizare/extindere.


Condiții pentru obținerea de finanțare

Solicitantul trebuie: * desfăşoare activităţi economice ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică română * să acţioneze în nume propriu şi să asigure surse financiare stabile şi suficiente, necesare cofinanţării pe tot parcursul implementării investiţiei.
Printre activităţile eligibile în cadrul submăsurii 4.2, se poate obţine finanţare europeană pentru: * înfiinţarea, extinderea, modernizarea, dotarea unităţilor de procesare plante proteaginoase (de exemplu: mazăre, fasole, soia, linte, năut, bob, arahide, floarea soarelui, dovleac etc.), dar şi pentru alte produse decât plantele proteaginoase, ca materie primă de bază * investiţii privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime sau a produselor finite, marketingul acestora (de exemplu: etichetare, ambalare) * investiţii pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului * extinderea şi modernizarea de reţele locale de colectare, recepţie, depozitare, condiţionare, sortare şi capacităţi de ambalare, comercializare (componentă secundară), cât şi îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde impuse de legislaţia europeană pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agro-alimentare * producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unităţii în care se desfăşoară o activitate finanţată prin submăsura 4.2 exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului.
Persoanele interesate pot consulta gratuit pe www.afir.info Ghidul solicitantului şi anexele aferente acestuia, la secţiunea „Investiţii PNDR”, pagina dedicată submăsurii 4.2, în vederea întocmirii documentaţiei necesare depunerii cererilor de finanţare, care se va realiza online, pe site-ul Agenţiei, la momentul lansării sesiunii.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut