Fonduri suplimentare pentru alocația de hrană acordată pacienților internați în spitalele publice

Unitățile sanitare publice vor beneficia de plata cuantumului alocației de hrană suplimentar față de sumele contractate și decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) – anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

O Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  pentru anii 2021 – 2022, aprobată, miercuri, de Guvern, reglementează asigurarea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul FNUASS. Actul normativ prevede că spitalele publice vor încheia un act adițional cu casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, conform unui model care va fi aprobat prin ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Sumele aferente alocațiilor de hrană, pe care spitalele le suportau până acum din tarifele decontate de casele de asigurări pentru serviciile de spitalizare continuă, vor putea fi utilizate pentru susținerea altor cheltuieli, precum achiziția de medicamente sau materiale sanitare necesare pentru tratamentul pacienților. Majorarea cuantumului și eliminarea plății alocației de hrană din  tarifele decontate de casele de asigurări pentru serviciile medicale acordate în spitalizare continuă vor contribui la creșterea satisfacției pacienților internați și a calității condițiilor hoteliere în regim de spitalizare continuă”, declară Adela Cojan, președintele interimar al CNAS.

Începând cu data de 1 iunie 2022 cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice a fost majorat, pe categorii de pacienți sau însoțitorii acestora, astfel: pentru pacienții spitalizați (copii și adulți), lăuze și însoțitori – 22 lei/zi;  pentru bolnavii spitalizați cu TBC, HIV/SIDA, hepatită, neoplazii, diabet, pacienții cu arsuri și cei internați în leprozerii – 33 lei/zi.

Alocația de hrană se acordă atât pentru asigurați, cât și pentru persoanele care nu fac dovada calității de asigurat, corespunzătoare serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă în unitățile sanitare publice, în cadrul pachetului de bază, respectiv al pachetului minimal de servicii medicale, mai precizează sursa citată.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut