Fonduri în bugetul de stat pentru bursele minime ale elevilor

Mai multe organizații cunoscute din domeniul educației – reprezentanți ai elevilor, părinților și tinerilor, au transmis premierului Florin Cîțu, miniștrilor Educației și Finanțelor, Sorin Cîmpeanu și Alexandru Nazare, precum și liderilor coaliției de guvernare, o scrisoare deschisă prin care solicită ca în bugetul de stat pe anul 2021 să existe fondurile necesare pentru plata burselor elevilor la cuantumurile minime stabilite de Guvern în luna decembrie 2020.

„Conform unui raport lansat de Societatea Academică din România (SAR) în luna septembrie 2020, la nivel național doar 180 de autorități publice locale, din 3.182 (5,66%), acordau integral burse școlare, conform prevederilor Legii educației naționale, ceea ce înseamnă că în 3.002 unități administrativ-teritoriale din țara noastră (94,34%) era încălcat la acel moment dreptul elevilor la burse. În 2.139 de orașe, comune și municipii (67,22%) bursele școlare nu se acordau deloc, iar în alte 863 (27,12%) elevii primeau exclusiv parțial aceste burse. Însă, neacordarea burselor în sens cantitativ nu reprezenta singura problemă. În lipsa unei reglementări unitare, chiar și acolo unde elevii beneficiau de dreptul lor la burse școlare, valoarea acestora era, de multe ori, cu mult sub minimul necesar pentru ca bursele să răspundă nevoilor pentru care se acordă. Spre exemplu – burse sociale de 6 lei/ lună (Bucinișu, jud. Olt), 7 lei/ lună (Horea, jud. Alba; Mădăraș, jud. Mureș) sau 10 lei/ lună (Cuzdrioara, jud. Cluj). În acest sens, ca urmare a numeroaselor solicitări ale societății civile, Guvernul României a instituit pentru anul școlar 2020-2021, prin Hotărârea nr. 1064 din 4 decembrie 2020, un cuantum minim de 100 de lei/lună pentru toate cele patru tipuri de burse (performanță, merit, studiu și ajutorul social) pe care autoritățile publice locale trebuie să le acorde elevilor” – arată semnatarii scrisorii deschise, precizând însă că această măsură „nu este suficientă”

În opinia acestora, „dacă ne dorim ca instituția cuantumului minim să fie cu adevărată eficientă și bursele școlare pentru elevi, în cuantumuri decente și care răspund nevoilor elevilor, să fie cu adevărat acordate în fapt”, Guvernul României trebuie să cuprindă în proiectul Legii bugetului de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, banii aferenți plății cuantumurilor minime ale burselor. Astfel, din bugetul central se vor asigura bursele la valoarea lor minimă, iar din bugetele locale, fiecare unitate administrativ-teritorială în parte va putea suplimenta cuantumurile burselor, conform propriei decizii.

În acest sens, organizațiile semnatare solicită realizarea, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, a unei evidențe a numărului de potențiali beneficiari de burse școlare și includerea în proiectul Legii bugetului de stat, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, a fondurilor necesare pentru plata integrală a burselor la valoarea minimă stabilită prin HG nr. 1064 din 4 decembrie 2020.

„Bursele școlare sunt un instrument prezent în legislația românească încă din anul 1995, cu scopul de a reduce abandonul școlar și a sprijini accesul la educație al elevilor defavorizați, precum și de a încuraja performanța și rezultatele deosebite. Din păcate, aplicarea sa deficitară și neunitară timp de 26 de ani a contribuit la excluderea socială a elevilor defavorizați și discriminarea educațională pe motive de venit” – arată semnatarii scrisorii deschise – Societatea Academică din România, asociațiile de elevi din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP), Forumul Tinerilor din România (FTR), Delegații de tineret ai României la Organizația Națiunilor Unite, Federația Coaliția pentru Educație, Organizația Salvați Copiii, Fundația World Vision, Roma Education Fund (REF), Institutul pentru Solidaritate Socială, Asociația Human Catalyst, Asociația Politeia și Platforma Civică ARESEL.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut