Fond european de 47 milioane euro pentru IMM-uri

Comisia Europenă și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) au lansat noul Fond pentru IMM-uri al UE, care oferă vouchere IMM-urilor din Uniune, inclusiv celor din România, pentru a le ajuta să își protejeze drepturile de proprietate intelectuală.

Acesta este cel de-al doilea Fond pentru IMM-uri al UE, care are rolul de a sprijini IMM-urile în redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și în tranziția verde și digitală pentru următorii trei ani.

Fondul pentru IMM-uri al UE, cu un buget de 47 de milioane euro, va oferi rambursarea a 90 % din taxele percepute de statele pentru serviciile de prediagnoză privind proprietatea intelectuală (IP Scan).

De asemenea, se asigură rambursarea a 75 % din taxele percepute de oficiile pentru proprietate intelectuală (inclusiv oficiile naționale pentru proprietate intelectuală, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală) pentru înregistrarea mărcilor și a desenelor și modelelor industriale.

Este prevăzută și rambursarea a 50 % din taxele percepute de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale pentru obținerea protecției internaționale a mărcilor și a desenelor și modelelor industriale, rambursarea a 50 % din taxele percepute de oficiile naționale de brevete pentru înregistrarea brevetelor în 2022.

De remarcat că, din 2023, ar putea fi acoperite și alte servicii, cum ar fi rambursarea parțială a costurilor aferente cercetării prealabile depunerii cererii de brevet și a costurilor aferente cererii de brevet, consultanță privată în materie de proprietate intelectuală facturată de avocați specializați.

Contribuția financiară a Comisiei, în valoare de 2 milioane euro, va fi dedicată în totalitate serviciilor legate de brevete. De exemplu, un IMM ar putea solicita rambursarea taxei de înregistrare pentru a-și breveta invenția într-un stat membru.

EUIPO va gestiona Fondul pentru IMM-uri prin cereri de propuneri. Prima cerere de propuneri este deja lansată astăzi pe site-ul EUIPO. Cererea de granturi va fi deschisă pe parcursul perioadei 2022-2024. Cererile vor fi examinate și evaluate pe baza criteriului „primul intrat, primul ieșit”. IMM-urile fără experiență în domeniul proprietății intelectuale sunt încurajate să solicite mai întâi un serviciu de prediagnoză privind proprietatea intelectuală și numai ulterior celelalte servicii.

În cadrul Zilellor europene ale industriei, care se vor desfășura în perioada 8-11 februarie 2022), o sesiune specială va fi dedicată Fondului pentru IMM-uri, în cadrul căreia IMM-urile vor avea posibilitatea să adreseze întrebări experților care gestionează fondul și să primească un ghid practic privind modul de depunere a cererilor pentru diferitele servicii.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut