Firmele îşi vor putea plăti impozitele şi pe ghişeul.ro

Guvernul a aprobat extinderea Sistemului Naţional Electronic de Plată, operabil de pe ghiseul.ro, pentru a introduce posibilitatea de plată a obligaţiilor datorate bugetului de stat şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Prin extinderea acestui portal, persoanele juridice vor putea plăti, pe lângă taxe şi impozite către bugetul de stat, şi alte obligaţii datorate altor instituţii publice (de exemplu, amenzi, tarife), dacă acea entitate este înrolată în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP).
Instituţiile publice care nu deţin sisteme electronice de gestionare a obligaţiilor de plată către bugetul de stat vor avea posibilitatea de a efectua plăţi cu completarea individuală, manuală, a sumei şi tipului de tranzacţie.
Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online aferente încasării obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat prin intermediul SNEP nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin decizie emisă de Autoritatea pentru Digitalizarea României. În cazul tranzacţiilor cu cardul, comisionul perceput de instituţia de credit care acceptă plata este de maximum 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu mai mare de 30 de lei.
Normele metodologice, precum şi normele tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor fiscale vor fi stabilite în 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Articole din aceeasi categorie