Finanțare pentru firme din sectorul agricol și alimentar

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunțat că de vineri, 27 mai, au început înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”.

Până în 31 mai, solicitanții pot depune formularul cererii de finanțare a ajutorului de stat prin aplicația electronică IMM Recover. Împuternicirea notarială poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în IIM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului. Pentru depunerea cererilor de finanțare, solicitanții/ împuterniciții/ reprezentanții acestora trebuie să dețină semnătură electronică.

Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil este de 5.000 euro/ beneficiar, la cursul valutar din mai 2022, de 4,9479 lei/euro.

Finanțarea vizează următoarele obiective: * Sprijinirea activității operatorilor economici din agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară * Menținerea/ creșterea numărului de angajați * Diversificarea activităților din domeniul agroalimentar * Sprijinirea activității operatorilor economici afectați de pandemia COVID – 19.

Beneficiari ajutorului de stat sunt: * microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii * persoane fizice autorizate * întreprinderi individuale * întreprinderi familiale, care primesc ajutorul prin intermediul micrograntului/ grantului pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor.

Beneficiarii pot utiliza microgranturile, pe bază de contract de acordare a ajutorului, pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după 1 februarie 2020: a). cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale; b). datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate; c). chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; d). achiziţia de servicii necesare activităţii curente/ operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă; e). achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv cele de natura mijloacelor fixe, necesare reluării activităţii curente/ operaţionale; f). achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/ operaţionale; g). plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Microgranturile se acordă, pe bază de contract, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a). au desfăşurat activitate curentă/ operaţională minim 3 luni calendaristice înainte de 31 decembrie 2019; b). au obţinut o cifră de afaceri/ venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la 31 decembrie 2019; c). îşi menţin activitatea pe o perioadă de minim 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin.

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor sunt în valoare totală de 50.000.000 euro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut