Facilități suplimentare pentru studenți pe segmentul de mobilitate academică

Studenții și studenții doctoranzi beneficiază, începând din noul an universitar, de dreptul de a li se recunoaște, pe lângă creditele transferabile dobândite (în condițiile legii) la alte instituții de învățământ superior acreditate/ autorizate provizoriu, din țară sau din străinătate, și creditele transferabile obținute la alte programe de studii din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior. Flexibilizarea mobilității academice a studenților, reglementată de noua metodologie și aprobată prin Ordin de ministrul interimar al Educației Naționale, Valer-Daniel Breaz, este „un răspuns la solicitările mediului academic” – informează MEN.

Tipologic, mobilitatea poate fi (pentru toate formele de învățământ) internă sau internațională, respectiv definitivă sau temporară. Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului/ studentului doctorand, în baza existenței unor acorduri interinstituționale, cu acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate/ autorizate provizoriu, de proveniență, respectiv primitoare.

„Față de metodologia anterioară, prin noul act normativ se reglementează posibilitatea ca studenții să poată beneficia de mobilitate academică definitivă și în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior. Pentru studiile universitare de licență și studiile universitare de master, mobilitatea academică definitivă se poate realiza numai la început de semestru, după primul semestru și până la sfârșitul penultimului semestru, între programe de studii cu același număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeași ramură de știință. În cazul mobilității academice definitive, diploma se emite absolventului de către instituția de învățământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor. Studentul/ studentul doctorand poate beneficia și de mobilitate academică temporară între două instituții de învățământ superior acreditate/ autorizate provizoriu, după caz, după finalizarea primului an de studii. De asemenea, studentul poate beneficia de mobilitate academică temporară pe cont propriu, în afara acordurilor interinstituționale de mobilitate academică, la solicitarea acestuia, ca urmare a identificării unei posibile universități primitoare” – precizează MEN, într-un comunicat remis presei.

Potrivit aceleiași surse, recunoașterea creditelor transferabile în cazul mobilităților academice internaționale se realizează de către instituțiile de învățământ superior pentru persoana care dovedește parcurgerea stagiului de mobilitate cu documente emise de către instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o.

Acordurile interinstituționale stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților între instituțiile de învățământ superior acreditate/ autorizate provizoriu: tipul și durata mobilității, numărul de mobilități, domeniul, programul de studiu, finanțarea mobilității temporare, limba de studiu, condiții de cazare etc. Compatibilitatea curriculei în vederea recunoașterii creditelor de studii transferabile se stabilește anterior perioadei de mobilitate, iar recunoașterea creditelor de studii transferabile se realizează după finalizarea mobilității, „în conformitate cu acordul interinstituțional și regulamentele instituțiilor de învățământ superior implicate, după caz”.

M. T.

Articole din aceeasi categorie