Facilități pentru credite: înlocuirea ROBOR cu IRCC și suspendarea ratelor scadente

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) prezintă pașii necesari privind modificarea dobânzii la creditele bancare, prin înlocuirea indicelui ROBOR cu IRCC la creditele Prima Casă, precum și modalitatea de suspendare a ratelor scadente.

Pentru trecerea de la ROBOR la IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) beneficiarul creditului trebuie să adreseze băncii o cerere privind modificarea contractului de credit și emiterea unui act adițional. La solicitarea băncii, FNGCIMM emite actul adițional prin care este aprobată modificarea modului de calcul al dobânzii aferente creditului contractat cu garanție de stat. FNGCIMM este mandatat de Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, să emită Scrisori de garanție, prin care se obligă să plătească sumele garantate, la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție, dacă debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare a dobânzilor eșalonate.

FNGCIMM a primit din partea celor 15 finanțatori activi înscriși în Programul Noua Casă peste 10.000 de solicitări de modificare a modului de calcul a dobânzilor prin schimbarea indicelui din ROBOR în IRCC. Circa 9.300 de solicitări sunt deja aprobate, iar aproximativ 800 sunt în lucru, urmând a fi aprobate în cel mai scurt timp.

Suspendarea la plată a ratelor scadente

Beneficiarii creditelor Prima Casă și Noua Casă pot beneficia de suspendarea la plată a ratelor scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane.

Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor acordate până la 30 aprilie 2022 se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni. Valabilitatea scrisorii de garanție emisă de FNGCIMM este de 5 ani, iar debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare împrumut.

Pentru beneficiarii programelor Prima Casă și Noua Casă, dobânda acumulată aferentă perioadei de suspendare a ratelor se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă, cu dobânda 0%. Plata de către debitor a acestei creanțe se face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: * să nu se afle în incapacitate de plată (debitorul nu este în măsură să își achite obligațiile ajunse la scadență, la data solicitării suspendării rambursării creditului, și nu a fost începută o procedură de executare silită de un alt creditor) * nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată * prezintă o declarație pe propria răspundere privind creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării la plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021 * nu beneficiază, la data solicitării, de un plan de restructurare a datoriilor agreat cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a OUG 90/2022.

Din 2020 și până în prezent au fost suspendate la plata ratelor 126.712 de contracte, în valoare de până la 628 milioane lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut