Expoziţie de pictură: AZADUHI VARDUCA – HORENIAN

tablouÎn spaţiul superb din incinta „Cazino-ului”, situat în parcul central al municipiului Cluj-Napoca, cei dornici de popas şi contemplare în compania unor argumente de artă situate la nivelul unei ridicate cote valorice, se pot îndrepta cu încredere şi deplină satisfacţie. Efectul impresionant este generat de creaţia distinsei profesoare Azaduhi Varduca-Horenian, care pe parcursul a mai bine de patru decenii şi-a completat condiţia de apreciat şi performant dascăl în învăţămîntul liceal (disciplina chimie) cu cea de configurare prin armonii cromatice a unui distinct univers pictural.

Deşi amplă, fastuoasa ambianţă din interiorul elegantului edificiu urban avea să permită etalarea selectivă a cca 60 de lucrări din proprietatea artistei şi a numeroase colecţii clujene, multe devenind pe parcursul anilor privilegiul achiziţionării de către iubitori de artă din ţară şi străinătate. Trebuie precizat dintr-un început că amprenta zestrei sale de spirit cunoaşte o demult constantă apreciere şi receptare pozitivă, fiind rezultanta unui pasionat şi tenace travaliu comunicativ. Firescul vine din calitatea unor armonizări care i-au facilitat acel rîvnit statut de pictor cu pregnanţă stilistică într-o competiţie a creativităţii contemporane. E confesiunea unei rafinate sensibilităţi care a conferit culorii capacitatea de cuprindere şi evocare a diversificate rezonanţe de ordin ideatic şi afectiv.

Suscită şi reţine prelungit interesul atitudinea exemplară în care a căutat să omagieze şi să eternizeze suflul străbunilor, de sorginte armeană, care au lansat în spaţiul românesc urme de civilizaţie perenă în universalitatea valorilor autentice. Printr-o fină şi inspirată întoarcere în timp ne familiarizează cu splendorile arhitecturale şi de atmosferă din pitorescul oraş natal – Armenopolis (Gherla actuală), impuls pentru un mod de trăire în nobleţe şi luminozitate. Dăinuie în memoria sa afectivă şi consecinţele odiosului pogrom din 1915 care a dus la exterminarea unui copleşitor număr de armeni din zona Caucazului, dramatice imagini restitutive sugerînd o permanentă responsabilizare a conştiinţelor. Emoţionante devin, de asemenea, delicatele compuneri din care transpare gingăşia sentimentului matern sau fluentele caligrafieri de puritate şi candoare juvenilă, animată de siluete ancorate într-un frenetic dans pe ecranul unor senine fundaluri.

Pondere în cadrul ansamblului expoziţional o au imaginile în care Azaduhi Varduca-Horenian reuşeşte să transpună edificator prospeţimea şi vitalitatea freamătului natural, materializat prin trepidaţiile unor abundente şi cuceritoare eflorescenţe, încurajînd impresia că spaţiul din jurul nostru e puternic stăpînit de poetica unei tonifiante exuberanţe. Simţim aici efectul benefic al unui fior liric capabil să comprime sintetizator respiraţiile vegetalului în sonorităţi cromatice furnizoare de senin şi bucurie curată. Pe portativul unor încîntătoare configurări de natură surprinsă în fragile fluxuri atmosferice se situează şi fertilul ciclu al reprezentărilor încurajate de tensiunea valurilor marine sau de tumultul disputelor din absolutul astral, semn al prodigioasei capacităţi de spiritualizare a materiei şi evocării.

Întreg acest bogat univers de gînduri şi sentimente îşi întemeiază expresivitatea prin intermediul unor fluide vaporozităţi. Operează în genere cu o dinamică orchestrare a gamelor cromatice care transferă imaginilor senzaţia cantonării într-o perpetuă învolburare. Se simte în totul precipitarea unui temperament ardent, predispus intonaţiilor încărcate de o curată luminozitate. E confesiunea sinceră, dezinvoltă, a unei cultivate şi inspirate sensibilităţi de o elocventă postmodernitate care a întregit patrimoniul cultural al umanităţii cu sonorităţi vitale, dăinuitoare pe ecranul vremii.

Aflată la ceasul unei generoase destăinuiri, pictoriţa septuagenară Azaduhi Varduca-Horenian consemnează încă o reuşită expoziţională într-un frămîntat context contemporan.

Negoiţă LĂPTOIU

Articole din aceeasi categorie