Executorii judecătorești își fac institut de pregătire și perfecționare

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, în scopul eficientizării organizării acestei profesii în acord şi cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene în materie.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, se are în vedere înfiinţarea, în cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, entitate de interes public, cu personalitate juridică ce asigură perfecţionarea activităţii de executare silită, pregătirea profesională iniţială şi, după caz, continuă a executorilor judecătoreşti stagiari şi a executorilor judecătoreşti, a altor specialişti, a personalului de specialitate al birourilor executorilor judecătoreşti, al Camerelor şi al Uniunii, având dreptul de a elibera diplome sau certificate de absolvire recunoscute de instituţiile publice şi private abilitate.

Totodată, ca element de noutate, prin proiect se înfiinţează Registrul Naţional de Evidenţă a Executorilor Judecătoreşti.

„Astfel, executorii judecătoreşti sunt obligaţi ca, după numire, să îşi înregistreze sediul biroului individual în Registrul Naţional de Evidenţă a Executorilor Judecătoreşti, iar după începerea activităţii, să îşi înregistreze orice modificare a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii”, se arată în expunerea de motive.

În şedinţa de guvern va fi aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

„Prezentul proiect de act normativ urmăreşte protejarea infrastructurii rutiere şi respectarea angajamentelor internaţionale la care România este parte, prin modificarea articolului 41, alineatul (6), litera c), punctul (i) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin revizuirea masei totale care poate fi autorizată pentru circulaţia vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Tot printr-o ordonanţă de urgenţă, Executivul va aproba instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Va fi aprobat, prin hotărâre, Programul Naţional de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA). Proiectul, conform notei de fundamentare, vizează asigurarea premiselor punerii în aplicare a politicilor şi măsurilor de reducere a emisiilor de poluanţi atmosferici incluse în PNCPA, prin implicarea autorităţilor sau instituţiilor publice responsabile, potrivit competenţelor legale, în procesul de monitorizare a implementării a acestor politici şi măsuri.

Un alt proiect de hotărâre vizează acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare.

„Proiectul propus creează cadrul normativ pentru formarea internaţională a viitorilor specialişti români prin instituirea unui mecanism naţional de sprijin financiar al acestora. Astfel, se acoperă vidul legislativ în ceea ce priveşte aplicarea recomandărilor europene şi măsurilor asumate de România la nivel naţional şi internaţional în ceea ce priveşte politicile educaţionale în domeniul mobilităţilor”, se spune în nota de fundamentare.

Va fi aprobat, tot prin hotărâre, Acordul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Tbilisi, Ia 18 octombrie 2022.

Printr-o altă hotărâre, va fi aprobat şi Acordul dintre Secretariatul General al Guvernului României (SGG) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2022 şi la Paris la 5 ianuarie 2023. Potrivit Acordului, SGG se angajează să furnizeze OCDE o contribuţie în valoare de 165.000 de euro.

Pe agenda şedinţei Executivului figurează şi aprobarea Ghidului de guvernanţă a platformei de cloud guvernamental, printr-o hotărâre.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut