Examenul de definitivat: Actualizări ale Metodologiei-cadru

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat, prevede Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ 2020.

În solicitarea care trebuie transmisă în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie, candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/ calificativul obținut. Recunoașterea/ echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat modificări și completări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului de definitivat. Astfel, perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/ alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ.

Conform unui comunicat al MEC, remis presei, în sesiunea 2020, structura examenului este următoarea: etapa I – eliminatorie: susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/ recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat; evaluarea portofoliului profesional; etapa a II-a (finală): o probă scrisă.

În sesiunea 2020 a examenului, nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde: ND este nota de la definitivat, NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții), NP – nota pentru portofoliu și NS – nota la proba scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă). Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, într-o sală de examen putând susține proba scrisă un număr de 10 candidați.

M. T.

Articole din aceeasi categorie