DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca,

cu sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, scoate la vânzare, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, mijloace fixe disponibile.
Licitaţia va avea loc la sediul unităţii în data de 06.07.2021 ora 10 . Lista şi instrucţiunile pentru licitaţie se pot consulta la sediul unităţii. Taxa de garanţie pentru participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al bunului solicitat, iar taxa de participare este de 10 lei care se achita prin instrumente de plată bancare până la data de 05.07.2021 inclusiv. Pentru bunurile care nu se vând la prima licitaţie, aceasta se repetă în data de 07.07.2021 respectiv 08.07.2021 ora 10.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Patrimoniu şi Management Clădiri, telefon: 0264.205.960.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut