Directorii școlilor clujene, instruiți cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului gripal

În cadrul unei ședințe online organizate luni, 9 ianuarie, de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj cu directorii unităților de învățământ preuniversitar, acestora le-au fost reamintite recomandările privind asigurarea normelor igienico-sanitare în spațiile de învățământ, precum și importanța comunicării eficiente cu personalul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, în contextul decretării stării de alertă epidemiologică.

„Având în vedere că în 9 ianuarie preșcolarii și elevii au reluat cursurile anului școlar 2022-2023, ca urmare a precizărilor transmise de Ministerul Educației, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar clujene au fost prelucrate materialele informative elaborate de INSP cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului gripal și au fost comunicate recomandările privind: diseminarea către părinții sau reprezentanții legali ai elevilor, preșcolarilor și antepreșcolarilor a informațiilor cu privire la recunoașterea simptomelor de gripă sau alte infecții respiratorii, în vederea realizării triajului epidemiologic zilnic la domiciliu, înainte de intrarea copilului în colectivitate; realizarea triajului zilnic în colectivități școlare la începutul primei ore de curs a fiecărui schimb; asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor; efectuarea dezinfecției periodice a spațiilor de învățământ și aerisirea periodică a încăperilor; instruirea elevilor cu privire la comportamentul adecvat, în caz de tuse sau strănut, astfel încât să nu răspândească virusul gripal; recomandarea folosirii măștilor de protecție sanitară, atât pentru personal cât și pentru elevi/ preșcolari; informarea părinților sau a reprezentanților legali cu privire la necesitatea consultării medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii” – informează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Aceeași sursă precizează că la nivelul județului Cluj „întreg procesul educațional din școli se desfășoară în condiții normale, iar eventualele situații de îmbolnăvire sunt gestionate în colaborare cu medicii școlari, respectiv cu medicii de familie, conform protocoalelor sanitare în vigoare”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut