Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unui post funcţie contractuală de execuţie vacantă la Centrul Social de Urgenţă

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unui post funcţie contractuală de execuţie vacantă la Centrul Social de Urgenţă
Denumirea postului:
– guard (un post) vacant la Centrul Social de Urgenţă
• Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor:
• studii G/M, absolvite cu diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire.
• certificat de calificare/atestat eliberat de autorităţile abilitate.
• vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de guard : nu este cazul
Data, ora şi locul desfăşurării concursului – proba scrisă: 18.10.2021, ora 10.00, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), etaj 2, sala de şedinţă.
Data, ora şi locul desfăşurării concursului – proba interviu: 20.10.2021, ora 10.00, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), etaj 2, sala de şedinţă.
Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs pentru posturile mai sus menţionate: 08.10.2021, ora 14,00 la sediul DASM din Municipiul Cluj-Napoca, str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), camera 218.
Secretarul comisiei de concurs: Tămăşan Marinela Monica, telefon – 0732/550982

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut