Despre admiterea în Sistemul de ordine și siguranță publică

Recent, în Cluj-Napoca a fost organizat cu succes, ca o premieră în sistem, concursul de admitere la Academia de Poliție. În principal Școala de Agenți de Poliție în colaborare cu alte instituții s-a constituit într-un centru zonal teritorial de admitere pentru candidații din nouă județe apropiate.

A devenit o tradiție ca după organizarea concursului de admitere al acestei instituții de învățământ superior să urmeze concursurile de admitere la școlile de învățământ postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne. Concurența la Academia de Poliție este de fiecare dată deosebit de mare, în unii ani înregistrând recorduri naționale și există mulți tineri dedicați care, nereușind la Academie au și șansa de a se îndreapta cu succes spre aceste școli.

Specializarea cu cele mai multe locuri din sistem aparține Poliției, urmată de Jandarmerie, Poliție de frontieră și Pompieri. Funcționează la nivel național două școli de agenți de poliție, cea mai veche și cu cele mai multe locuri ”Vasile Lascăr” de la Câmpina, județul Prahova și cea mai nouă, ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca. Alături de acestea, există două școli de subofițeri de jandarmi la Fălticeni și Drăgășani, o școală de agenți de poliție de frontieră de la Oradea și școala de subofițeri de pompieri de la Boldești-Scăieni.

Programul de școlarizare, metodologia admiterii și numărul de locuri este stabilit prin ordin al ministerului de resort și dispoziții ale inspectoratelor generale pentru fiecare specializare. Toate acestea, se pot consulta și ar fi obligatoriu să fie știute în detaliu de către cei interesați din siteurile oficiale ale școlilor susmenționate sau din comunicatele oficiale ale instituțiilor de resort, iar alte informații neoficiale, zvonurile, să fie tratate cu prudența necesară. In aceste siteuri, informațiile sunt afișate cu caracter de urgență imediat ce sunt emise, fiind cele mai promte mijloace de comunicare.

Nimeni la nivel internațional, inclusiv la noi, nu și-a permis să dea verdicte privind evoluția clară a pandemiei așa că situația, în evoluția ei variabilă, a făcut, printre multe altele, ca anumite procese precum și calendarul viitor al admiterile la aceste școli să nu fie încă anunțat. Cert este că înscrierile, depunerea dosarelor s-a făcut de fiecare dată la structura de resurse umane de pe raza de competență a Inspectoratului județean, iar aceste profesiuni au nevoie în continuare de tineri valoroși, cu aptitudini în a servi comunitatea.

Câteva considerente personale, rezultate din experiență, s-ar putea să fie de folos unor tineri candidați. Având în vedere existența aici a școlii de poliție clujene ne vom referi îndeosebi la această specializare, dar multe elemente coincid.

Amânarea concursurilor nu înseamnă că se va produce o concurență mai mică și interesul întotdeauna crescut față de aceste școli trebuie să se materializeze într-o intensitate corespunzătoare a pregătirii. Puține instituții de învățământ se pot lăuda cu asemenea concurență. Proba teoretică la fiecare concurs a constat în verificarea cunoștințelor de Gramatică a limbii române ( 60 întrebări) și o limbă străină la alegere ( engleza sau franceză, 30 întrebări). Până a se ajunge la proba teoretică însă, candidații trebuie să mai treacă un test psihologic și o probă de verificare a aptitudinilor fizice ( traseul aplicativ sportiv). Fiind profesiuni care presupun un angajament fizic și un potențial de a acționa în situații de încercare/ confruntare, acest traseu triază mulți candidați, mai ales în condițiile în care practicarea sportului, în perioadele anterioare, este unanim reclamat ca deficitar. Mare atenție trebuie să acorde acestui traseu în special fetele, care au reușit să parcurgă traseul, în baremul de timp, într-un procent mai redus. În afara baremului de timp, pentru fete, cele mai mari impedimente l-au constituit săriturile impuse peste aparatele din traseu, nereușita producând eliminarea din concurs. În siteul școlii și al altor instituții oficiale există demonstrații video ale traseului precum și testele teoretice de la ultimele admiteri, iar viitorii candidați sunt invitați să se informeze.

Pe lângă toate acestea, însă, ar trebui să subliniem și importanța momentului care face declicul în decizia unui tânăr de a se pregăti, de a participa la admitere și de a face carieră în aceste profesiuni. Trebuie să se facă distincția între motivația intrinsecă ( plăcerea/bucuria de a desfășura o anumită activitate de dragul ei, întrucât ne oferă satisfacție prin ea însăși) și motivația extrinsecă ( cauzată de factorii externi în interesul de a face ceva în vederea unei recompense ). Să ne înțelegem, existența motivației extrinseci nu o exclude pe cea intrinsecă, dar supunem atenției candidaților, dar mai ales aparținătorilor care, uneori ( sperăm rareori), îi îndeamnă pe candidați spre aceste instituții. Siguranța locului de muncă în vremuri vulnerabile și greu previzibile, gratuitatea școlii, condițiile de trai si studiu foate bune oferite de școală, o anumită stabilitate materială și statut social sunt foarte importante, dar totuși decizia de a-ți trăi viața într-o anumită profesiune trebuie corect cumpănită. Poate nu mai era nevoie, dar facem apel la o corectă și aprofundată informare în luarea acestor decizii.

Este recunoscut un interes comun pentru a avea o Poliție eficientă care se face cu oameni cât mai buni și sunt așteptați cât mai mulți tineri dedicați la aceste concursuri de admitere. Succes în pregătire !

Adrian Marian

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut