Deputații au adoptat proiectul privind monitorizarea cu brățări electronice în cadrul procedurilor judiciare și execuțional penale

Deputații au adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi (310), proiectul de lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale.

Proiectul are ca obiect de reglementare crearea unei infrastructuri care să permită monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, cu ajutorul unor dispozitive mobile sau fixe, precum și stabilirea responsabilităților autorităților implicate în proces, informează AGEPRES.

Proiectul, care a trecut de Comisiile juridică și de apărare cu mai multe amendamente de tehnică legislativă, față de forma adoptată de Senat în 2020, reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică – SIME, modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere și modul de acțiune în situația generării unor alerte, precum și măsuri de protecție a datelor din cadrul SIME.

SIME este un ansamblu de sisteme informatice dedicate, aplicații, echipamente și rețele de comunicații și tehnologia informației, precum și de dispozitive electronice de supraveghere, destinat monitorizării electronice în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale. Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se montează pe glezna persoanelor supravegheate. Prin excepție, acest dispozitiv se montează pe brațul persoanei atunci când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contraindicată medical.

Deputații au adoptat un amendament conform căruia SIME se mai utilizează în scopul supravegherii la distanță, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit formei inițiale, adoptată de Senat, SIME se mai utiliza în scopul supravegherii la distanță a deținuților, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, prin amendament fiind astfel eliminat din text cuvântul „deținuți”.

În cazul în care persoana protejată este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau o persoană fără discernământ, consimțământul cu privire la utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere se exprimă de către reprezentantul legal, cu excepția situației în care unicul reprezentant legal este chiar persoana supravegheată, caz în care consimțământul se va exprima de către reprezentantul Direcției de Asistență Socială, prevede un alt amendament.

În scopul prevăzut de proiectul de lege, organul de supraveghere și/sau operatorul tehnic are dreptul să pătrundă în imobilul unde se execută măsura, fără acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta.

Comunicarea între organul de supraveghere și persoana supravegheată sau persoana protejată realizată prin intermediul unor sisteme de comunicare la distanță poate fi înregistrată. Înregistrarea se realizează cu informarea prealabilă a persoanei supravegheate sau persoanei protejate, fără a fi necesar acordul acesteia.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut