Depunerea dosarelor pentru indemnizația cuvenită copiilor persoanelor persecutate etnic

Casa de Pensii Cluj a anunțat că, începând de luni, 6 septembrie, dosarele pentru acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 154/2021 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere din 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, se pot depune și la sediile Caselor Locale de Pensii Dej și Turda pentru solicitanții care au domiciliul în raza acestora.

Programul cu publicul la Casele Locale de Pensii Dej și Turda este de luni până luni-vineri între orele 8 -12. Cererile se pot depune și la Casa Județeană de Pensii Cluj (Cluj-Napoca, str. G. Coșbuc, nr. 2), în zilele de luni – joi, între orele 8 – 14 și vineri, între orele 8 -12, la ghișeele de la parterul instituției, destinate pentru preluarea actelor.

Cererile trebuie depuse personal. Dosarele nu trebuie trimise prin poștă, deoarece nu vor fi soluționate fără a fi prezentate actele originale solicitate pentru a fi vizate copiile conform cu originalul, iar declarația pe proprie răspundere trebuie semnată în fața funcționarului de la ghișeul care înregistrează actele. Dacă, din motive întemeiate, solicitantul nu se poate prezenta personal, actele se pot depune prin mandatar desemnat prin procură notarială.

Modelul cererii pentru stabilirea calității de beneficiar, în cazul copilului urmaș al părintelui persecutat etnic, declarația pe proprie răspundere și celelate acte necesare fiecărei categorii (titular, soț supraviețuitor, urmaș – copil) se găsesc pe site-ul www.pensiicluj.ro., secțiunile Formulare și Prestații.

Drepturile se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022, indiferent de data depunerii dosarului în intervalul de timp până la data de 31.12.2021.

Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/07.06.2021. Acest act normativ, prin introducerea art. 31, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut