Depunerea declarației privind beneficiarul real

Oficiul Național al Registrului Comerțului reamintește că persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate / înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor / finanțare a terorismului, au obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale1.

Termenul de depunere a fost de 90 de zile de la încetarea stării de alertă pe teritoriul României și s-a împlinit la data de 7 iunie 2022. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdicțiilor prevăzute la alin. (13), elaborate de organismele internaționale abilitate – http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut