Depunerea cererilor pentru reducerea accizei la motorina agricolă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Cluj a anunţat că, în perioada 7 – 31 ianuarie 2020, inclusiv, se pot depune cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2019.

Cererile trebuie depuse la sediul APIA Cluj (Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18), de administratorul / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Cererile trebuie însoțite de următoarele documente:

  1. Cererea de plată pentru rambursare aferentă perioadei (ANEXA nr. 7);
  2. Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat şi a documentelor de achiziţionare a motorinei (ANEXA nr. 8);
  3. Situaţia privind calculul efectivului rulat / efectivului mediu realizat, avizată de medicul veterinar de liberă practică (ANEXA nr. 9) – după caz;
  4. Copie înştiinţare primărie pentru stabilirea de vetre temporare sau permanente (în cazul apicultorilor);
  5. Facturi fiscale / bonuri fiscale de achiziţionare a motorinei (original şi copie);
  6. Cont de trezorerie de forma „50.70.65”;
  7. Dosar cu şină.

Toate documentele depuse în copie trebuie însoţite de original.

Valoarea accizei la motorină, stabilită, pentru anul 2019, este de 1.8959 lei/litru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-456.454.

Articole din aceeasi categorie