Depunerea cererilor pentru ajutorul de stat destinat crescătorilor de bovine

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că primeşte, până la 9 august inclusiv, cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemie.

Schema de ajutor de stat în sectorul bovin se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021. Beneficiari sunt crescătorii care deţin animale din speciile bovine (taurine şi bubaline), persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie.
Cererea şi documentele justificative pot fi depuse la Centrele APIA judeţene / locale sau transmise prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.
Dacă beneficiarii deţin mai multe exploataţii de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la Centrul APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz.
Plafonul total alocat este de 225,54 milioane de lei, repartizat astfel: * 182,7 milioane de lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum şapte luni la data de 31 ianuarie 2021 * 42,83 milioane de lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.
APIA calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului (182,7 milioane de lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42, 83 milioane de lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă.
Valoarea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga şi valoarea calculată în funcţie de cantităţile de lapte, în tone, produse şi valorificate, eligibile până la concurenţa plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă.
Ajutorul de stat se cumulează, fără a depăşi echivalentul în lei a 225.000 euro pentru acelaşi beneficiar, şi cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secţiunea 3.1 din Comunicarea CE.
Plata ajutorului se efectuează până la 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2021, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut