Depunerea adeverinţelor de şcolarizare pentru primirea pensiei de urmaş

Casa Judeţeană de Pensii Cluj reaminteşte copiilor care au dreptul la pensie de urmaş că adeverinţele de şcolarizare însoţite de actele aferente trebuie depuse până la data de 25 septembrie.

Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș și după împlinirea vârstei de 16 ani, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2019-2020 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2019.

Întrucât anul universitar începe în 1 octombrie 2019, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, fiind în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2019 a adeverinței privind continuarea studiilor, într-o primă fază, au obligația ca până la data menționată să depună la Casa de Pensii (unde se află dosarul de pensie) o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2019, ei au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2019 – 2020, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii, până la data de 25.09.2019, a adeverinţei solicitate sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi suspendată începând cu data de 1 octombrie 2019.

Important. Adeverinţele de şcolarizare vor fi eliberate pentru anulşcolar 2019 – 2020 şi vor fi însoţite de un cupon de pensie (copie sau original) şi cartea de identitate (copie).

Adeverinţele de şcolarizare pemntru pensiile de urmaş suspendate vor fi însoţite de o cerere de repunere, cupon de pensie (copie sau original) şi cartea de identitate (copie).

Articole din aceeasi categorie