Declaraţiile fiscale pot fi depuse până în 27 ianuarie

D.G.R.F.P. Cluj Napoca a anunţat că termenul limită de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la 25 ianuarie a fost prelungit până vineri 27 ianuarie.

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca recomandă utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor. Contribuabilii care nu deţin un certificat calificat, pot să depună declaraţiile prin poştă cu confirmare de primire sau la ghişeele organelor fiscale.

Pentru achitarea obligaţiilor fiscale, contribuabilii au la dispoziţie posibilitatea efectuării plăţii prin virament bancar, mandat poştal sau plata în numerar la casieriile unităţilor de trezorerie. Persoanele fizice mai au posibilitatea plăţii on-line cu ajutorul cardului bancar, prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro sau din contul propriu deschis la BCR, Banca Comercială Feroviară, Idea Bank, Raiffeisen Bank.

În cazul neachitării obligaţiilor fiscale scadente, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate contribuabililor, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei. Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestora se face trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: a). obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii; b). obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c). obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.

Nu vor fi publicate obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub nivelul plafoanelor diferenţiate în funcţie de calitatea contribuabilului (contribuabil mare, contribuabil mijlociu şi celelalte categorii de contribuabili) şi aprobate prin Ordinul ANAF nr. 558/2016.

Pentru vizualizarea listei datornicilor care înregistrează obligaţii fiscale restante poate fi accesat site-ulul www.anaf.ro, domeniul Info. Publice, secţiunea 01Informaţii privind agenţii economici, subsecţiunea 04Obligaţii restante către bugete. Căutarea în listă se face după denumirea contribuabilului, fiind necesară şi completarea codului de validare cu cifrele şi literele din imaginea afişată. Dacă secţiunea Denumire rămâne necompletată, va afişată întreaga listă.

Articole din aceeasi categorie