Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

ANAF a anunțat că a publicat Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, care este dispoinibilă pe portalul www.anaf.ro.

ANAF precizează că declaraţia unică (formularul 212) se completează și se depune până în 25 mai 2022 de persoanele fizice care: * în 2021 au realizat individual sau într-o formă de asociere venituri / pierderi din România și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii * dispun asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2021, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil aferent anului 2021, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private * în anul 2022 declară impozitul pe venit aferent veniturilor estimate / norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate * în anul 2022 nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

ANAF anunță că începând cu 1 martie 2022, contribuabilii / plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor. ANAF recomandă persoanelor fizice și juridice să se înroleze în Spațiul Virtual Privat. (în cazul în care nu s-au înrolat până acum).

Detalii suplimentare pot fi obținute: * telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la numărul 031.403.91.60 * prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe portalul www.anaf.ro în secţiunea Contact – Formular de contact * la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut