De ce Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”?

• Nu suntem numai o școală, suntem o echipă! •

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” are ca obiectiv central asigurarea condițiilor optime de pregătire a elevilor pentru diferite domenii de activitate: mecanică, electromecanică și automatizări, în diferite forme de școlarizare: liceal – zi și seral, învățământ profesional și școală postliceală.

Calificările sunt variate, permițând o mai bună pregătire teoretică și practică a elevilor.

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021 este extrem de atrăgătoare, astfel:

1. Liceu – zi – 2 clase, 56 locuri, cu calificările: tehnician proiectant CAD (proiectare asistată de calculator); tehnician mecatronist;

2. Învățământ profesional dual – 3 clase, 84 locuri (în colaborare cu operatori economici de top, care acordă elevilor bursă privată, pe lângă bursa oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării și alte facilităţi, precum: transport gratuit, echipament de protecţie, masă, personal dedicat pentru pregătirea elevilor), cu calificările: electromecanic utilaje și instalații industriale – 25 locuri; sudor – 10 locuri; operator pe mașini cu comandă numerică – 19 locuri; lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 17 locuri; tinichigiu vopsitor-auto – 13 locuri.

Elevii care vor alege această formă de învățământ își vor desfășura practica la partenerii noștri: Robert Bosch, Polytechnik Sieta, CSI România, Ulma Packaging, Energom, Global Energy Products, Pfeiffer Vacuum România, Rondo Carton,  Terapia, Brizard România, Coinject, Friesland Campina Romania, Fany Prestări Servicii, Profi Auto, Tania Motors;

3. Învățământ postliceal – 2 clase, 56 locuri, cu calificările: tehnician optometrist; tehnician operator mașini cu comandă numerică.

***

Școala beneficiază de dotări de excepție: laboratoare și ateliere cu echipamente de ultimă generație, săli de clasă cu mobilier modern și table inteligente, bibliotecă și centru de documentare, sală de sport și fitness, internat și cantină.

A încercat să fie implicată permanent în cadrul proiectelor educative, cultivând relații cu agenții economici pentru realizarea planului de școlarizare, practica elevilor, acordarea de burse, integrarea ulterioară a absolvenților.

Este prima unitate de învățământ din județul Cluj în cadrul căreia funcționează, începând cu 2014, învățământul profesional de tip dual, în colaborare cu agenți economici importanți.

Stabilindu-și ca obiectiv final crearea de resurse umane valoroase pentru societate și, în același timp, relevante pentru valorile europene generale, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” și-a implicat elevii care i-au trecut porțile într-o multitudine variată de proiecte, parteneriate și campanii educative și sociale, materializate în ateliere de lucru, târguri caritabile, expoziții, concerte.

Mulți dintre elevii școlii au avut șansa unică de a lucra împreună cu elevi din alte școli europene, în cadrul multor proiecte europene derulate începând cu anul 2006 și până în prezent.

Întregul demers educativ al școlii noastre, derulat atât la nivel curricular, cât și extracurricular, oferă elevilor noștri, după absolvire, șansa unui zbor cât mai înalt în viața care, pentru ei, abia acum începe.

Vă invităm să vizitaţi site-ul școlii la adresa http://gsavlaicu.ro sau să ne contactați la numărul de telefon 0264-415117.

Director Olimpia MERA

Articole din aceeasi categorie